0 5 minute 2 ani

În cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Direcţiei Județene de Statistică au prezentat o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2021.

Astfel, se arată în raport, cu o suprafaţă de 8. 520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul al treilea în ierarhia judeţelor României, după Timiş – 8 697 kmp şi Suceava – 8.554 kmp, după populaţie fiind unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 309.700 de locuitori, judeţul Caraş-Severin se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în privinţa densitatăţii populaţiei, cu 36,4 loc./ kmp.

Această situaţie este determinată atât de structura reliefului, predominant muntos – 65%, suprafeţe împădurite – 48%, cât şi a scăderii dramatice a populaţiei după 1989, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.

La 1 iulie 2021, populaţia cu domiciliul în judeţ era mai mică cu 17%, respectiv cu 63.400 de persoane, decât cea înregistrată în 1 iulie 1992.

Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,2% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,8% este răspândită în 69 de comune.

Cele 1.912 naşteri şi 5.037 de decese înregistrate în anul 2021 au dus la un spor natural negativ (-3.125 persoane), tendinţa de scădere a populaţiei judeţului manifestându-se continuu după anul 1990, cu efecte negative asupra demografiei judeţului.

În ceea ce priveşte volumul producţiei industriale totale în anul 2021, acesta a înregistrat o scădere cu 2,6% faţă de cel realizat în anul 2020.

Caracterizând evoluţia veniturilor totale în anul 2021, provenite atât din activităţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul în judeţul Caraş-Severin a crescut cu 9,9% faţă de anul 2020.

În primele 11 luni ale anului 2021 exporturile au scăzut, iar importurile au crescut faţă de perioada corespondentă din 2020. Valoarea exporturilor a fost de 254,2 milioane de euro (-7,4% faţă de 11 luni 2020), iar importurile, cu cele 214,1 milioane de euro realizate, au crescut cu 2,8%.

În ceea ce priveşte turismul, comparaţia datelor din anul 2021 cu cele din  2020 relevă atât creşterea numărului de turişti cazaţi (+33,2%), cât şi a numărului de înnoptări (+28,9%), în timp ce durata medie a sejurului a scăzut de la 3 zile/turist la 2,9 zile/turist.

În informare se mai arată că la sfârşitul anului 2021, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 53.700 de persoane, din care 60% îşi desfăşurau activitatea în servicii, 35,4% în industrie şi construcţii, restul de 4,6% muncind în agricultură, silvicultură şi servicii anexe. Faţă de sfârşitul anului 2020, numărul de salariaţi a crescut cu 0,6% (+305 persoane).

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2021 fost de 4.806 lei/persoană,  situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţară, care este de 6.327 lei/salariat.

Câştigul salarial mediu net la sfârşitul anului 2021 s-a situat la nivelul de 2.920 lei/salariat, mai mic cu 0,7% faţă de decembrie 2020 (2.940 lei/salariat), fiind de asemenea sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (3.879 lei/salariat).

În luna decembrie 2021, în judeţul Caraş-Severin erau înregistraţi 2.392 de şomeri, 1.282 fiind bărbaţi şi 1.110 femei.

Rata şomajului, la sfârşitul anului 2021, a fost de 2,3%, mai mică cu 1,1% decât în luna decembrie a anului 2020. Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional (2,7%) se observă că aceasta este mai mică cu 0,4%.

În anul 2021, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 143 de locuinţe, cu 28 mai multe decât în anul precedent. Repartizarea pe medii de rezidenţă a pus în evidenţă distribuţia inegală a locuinţelor terminate, respectiv 76 în urban şi 67 în rural.

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului al treilea al anului trecut relevă faptul că în judeţul Caraş-Severin existau 69.570 de pensionari de asigurări sociale de stat, cu 1.045 mai puţini decât în trimestrul al patrulea din 2020. Pensia medie lunară a crescut cu 0,4%, de la 1.576 lei/pensionar în trimestrul IV 2020, la 1.582 lei/pensionar în trimestrul III 2021.

Bianca METEŞ