0 7 minute 2 ani

În şedinţa din data de 31 martie, consilierii locali au aprobat, cu unanimitate de voturi, acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Caransebeş” Monicăi Iacobescu, pentru implicarea în viaţa socială, culturală şi spirituală a comunităţii.

În referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre, întocmit de consiliera Sanda Bistrean, se arată că Monica Ana Iacobescu s-a născut la 24 martie 1956, în Caransebeş. A urmat cursurile şcolare în Reşiţa, unde a absolvit Liceul Teoretic „Diaconovici-Tietz” ca şefă de promoţie. În 1981 a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Institutului Politehnic Timişoara, urmând ulterior cursuri postuniversitare la Braşov (1986) şi la Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, unde a absolvit cursurile de psihopedagogie.

Şi-a început activitatea profesională în anul 1981, la Combinatul de Prelucrare a Lemnului Caransebeş, unde a ocupat funcţia de şef de laborator până în anul 1995, când s-a angajat la Mobirom S.A. Caransebeş. Aici, din anul 1995 până în 2011, a fost şef de laborator, apoi şef de serviciu, ocupându-se de activitatea de export a fabricii. Din 2011 şi până la pensionare a predat chimia la două licee din Caransebeş – Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” şi Liceul Tehnologic „Dacia”.

În anul 1999 s-a înscris în Societatea Femeilor Ortodoxe din Caransebeş, iar în anul 2001 a fost aleasă ca preşedintă a societăţii, calitate pe care o îndeplineşte şi astăzi. În anul 2001 a obţinut retrocedarea către Societatea Femeilor Ortodoxe a imobilului din str. C.D. Loga, nr. 8, lăsat prin testament de către Antoniu Sequens Societăţii Femeilor Române.

Din anul 2002, Monica Ana Iacobescu, în calitate de preşedintă a Societăţii Femeilor Ortodoxe, reuşeşte să pună bazele unei îndelungate colaborări cu Asociaţia Umanitară „Viitor – Zukunft mit Rumanien” din Elveţia, colaborare ce continuă şi în prezent şi în cadrul căreia Societatea Femeilor Ortodoxe a derulat o serie de proiecte şi programe sociale, filantropice şi educaţionale. Un exemplu în acest sens este Proiectul de învăţământ dual la Liceul Tehnologic „Dacia”, proiect ce a inclus construirea şi repararea unor clădiri şi dotarea acestora. Ulterior, proiectul a fost extins, incluzând şi liceele „Trandafir Cocârlă” şi „Decebal”. Acest proiect destinat învăţământului dual din Caransebeş a fost un real succes, drept pentru care membrii asociaţiei elveţiene au devenit Cetăţeni de onoare ai municipiului Caransebeş. Monica Iacobescu a fost iniţiatoarea unor proiecte social-filantropice, educaţionale şi culturale proprii ale Societăţii Femeilor Ortodoxe sau derulate în colaborare cu alte entităţi, toate aceste proiecte fiind destinate comunităţii caransebeşene.

Enumerăm în continuare câteva dintre programele şi proiectele desfăşurate de-a lungul timpului, dar şi în prezent, de către Societatea Femeilor Ortodoxe din Caransebeş: Programul „Viitorul” de sprijinire a elevilor fără posibilităţi financiare (în cadrul acestui proiect a fost inclusă, la solicitarea prof. Cristian Dragomir, atleta Liliana Danci, pe atunci o speranţă a sportului caransebeşean, care ulterior a confirmat prin rezultatele sale sportive obţinute la nivel naţional şi internaţional); „Masa pe roţi” – un proiect pus în practică în colaborare cu Episcopia Caransebeşului şi Parohia „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”; „Kantina” – asigurarea unei mese de prânz pentru elevii fără mijloace materiale, proiectul fiind în desfăşurare şi în ziua de azi; Concurs de desen – proiect destinat copiilor talentaţi, desfăşurat între anii 2003-2011; Pachete de Crăciun – program început în anul 2002 şi destinat copiilor de grădiniţă şi elevilor claselor I-IV, fiind ani în care s-au distribuit mai mult de 7.000 de pachete, incluzându-se şi elevi mai mari; Programul de igienă dentară destinat elevilor din ciclul primar; „Ziua Mondială de Rugăciune” – proiect internaţional, Ziua Mondială de Rugăciune a Femeilor, acţiune ecumenică; „Convergenţa valorilor etnico-religioase în arealul judeţului Caraş-Severin în contextul integrării în Uniunea Europeană”; „Oameni care au fost – personalităţi înmormântate în Cimitirul «Sf. Ioan Botezătorul» din Caransebeş” – proiect desfăşurat în colaborare cu Primăria Caransebeş; „Arheologia – o poartă către trecut” – proiect desfăşurat în colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin; „Fărâmituri de lectură cu ceai” – proiect ce-şi propune să promoveze lectura în rândul elevilor.

Societatea Femeilor Ortodoxe din Caransebeş este singura organizaţie de acest fel din ţară ce deţine un imobil propriu pe care reuşeşte, cu mari eforturi, să-l întreţină şi să-l păstreze funcţional. Acest imobil a găzduit, şi găzduieşte şi astăzi, Corul „Gheorghe Dobreanu”, dirijat de Maria Poneţchi, cor ce îşi desfăşoară aici repetiţiile.

Proiectele şi programele enumerate mai sus sunt de natură să aducă în atenţie activitatea filantropică, educaţională şi culturală a Monicăi Iacobescu, activitate desfăşurată în folosul comunităţii şi pentru care, pe parcursul timpului, a primit o serie de ordine şi distincţii: Ordinul „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a II-a pentru mireni, 2012; Diploma de excelenţă „Episcop Elie Miron Cristea” pentru sprijinul acordat activităţilor filantropice ale Episcopiei Caransebeşului, 2018; Diplomă pentru susţinerea proiectului „Arheologia – o poartă către trecut”, 2012; Diplomă pentru participarea la aniversarea a zece ani de activitate social-filantropică a Asociaţiei Femeilor Ortodoxe din Maramureş, „Mironosiţele Femei”, 2015;  Diploma Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, 2015; Diplomă de onoare pentru participarea activă la Simpozionul Naţional „Împărăteasa cerului şi Mama noastră”, 2017; Act de cinstire, semn al colaborării cu Episcopia Caransebeşului, 2008; Diplomă de recunoştinţă pentru sprijinul acordat proiectului „Pentru un zâmbet de copil”, destinat reabilitării Secţiei Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, 2011; Diplomă de participare la Simpozionul Internaţional „Familia creştină, între tradiţie şi modernitate”, 2011.

Sonia BERGER