0 3 minute 3 săptămâni

În cadrul unei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială au făcut o informare privind rețeaua de cămine pentru persoane vârstnice din Caraș-Severin.
Criteriile de eligibilitate ce se au în vedere la admiterea unei persoane într-un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice sunt următoarele: este o persoană vârstnică în sensul Legii Nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, adică este persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege; nu are familie sau nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul centrului; se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.
Furnizorii privați de servicii sociale își pot stabili prin decizia organului de conducere și alte criterii de admitere, cu respectarea prevederilor legale.
La nivelul județului Caraș-Severin funcționează trei cămine publice pentru persoane vârstnice, din care două sunt organizate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și unul în subordinea Consiliului Local Bocșa.
În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin se află şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, având o capacitate de 35 de locuri, în prezent fiind ocupate 25 dintre acestea.
Pentru anul 2024, costurile aprobate sunt următoarele: persoane dependente – 7.041 lei/lună/beneficiar; persoane semidependente – 4.821 lei/lună/beneficiar; persoane independente – 3.633 lei/lună/beneficiar.
Între căminele/centrele private pentru persoane vârstnice este şi Casa pentru Batrâni „Sf. Treime”, care aparține Fundației Așezământul Monahal Social Glimboca, cu o capacitate de 60 de locuri, în prezent fiind ocupate 55. Costurile aprobate pentru anul 2024 sunt: persoane dependente – 4.000 lei/lună/beneficiar; persoane semidependente – 3.800 lei/lună/beneficiar; persoane independente – 3.500 lei/lună/beneficiar.
Tot în această categorie intră şi Centrul pentru Adulţi și Bătrâni în dificultate cu cazare Oţelu Roşu, unitate ce aparţine Fundaţiei Humanitas PRO DEO. Acesta are o capacitate de 45 de locuri, în prezent fiind ocupate toate. Costurile aprobate pentru anul 2024 sunt: persoane dependente – 4.000 lei/lună/beneficiar; persoane semidependente – 3.200 lei/lună/beneficiar; persoane independente – 2.700 lei/ lună/beneficiar.
Mădălina DOMAN