0 4 minute 2 ani

Într-o recentă şedinţă a Comisiei de Dialog Social, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Caraș-Severin au prezentat o informare privind asistența medicală primară – medicină de familie, grad de acoperire și necesar de medici în județ.

În prezent, instituţia are în derulare 133 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, cu 135 de medici de familie. La sfârșitul anului 2021, se regăseau în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin cu opt furnizori mai puțin față de sfârșitul anului precedent. Motivul încetării contractelor de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară a fost, în marea majoritate a cazurilor, plecarea din sistemul asigurărilor sociale de sănătate prin pensionare.

Doi medici de familie noi au solicitat în cursul anului 2021 intrarea în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Din cei 135 de medici de familie, 86 sunt medici primari medicină de familie, 39 au gradul profesional de medici specialiști medicină de familie, iar 10 sunt medici de familie fără grad profesional.

În informare se mai arată că necesarul de medici de familie, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, avându-se în vedere un medic de familie la 1.800 de persoane, pentru județul nostru este de 189 de medici, iar numărul total al medicilor existenți este de 135, de unde rezultă un grad de acoperire cu medici de 71,4%, gradul de acoperire fiind, evident, mai mic decât în anul precedent. Necesarul de medici a fost stabilit pe unităţi administrativ-teritoriale.

În mediul urban, necesarul de medici este de 101, medici existenți fiind însă doar 84, grad de acoperire 83,1%, iar în mediul rural, din necesarul de 88, sunt 51, grad de acoperire – 57,9%.

În județ sunt localități în care nu există medic de familie, iar persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale se adresează, prin înscrierea pe listă, medicilor de familie din localitățile apropiate, sau există doar puncte de lucru.

Localitățile fără medic de familie sunt Armeniș, Brebu Nou, Biniș (există doar un punct de lucru), Berliște, Cărbunari, Cornereva (există doar un punct de lucru), Ciudanovița, Copăcele, Ciuchici, Constantin Daicoviciu (există puncte de lucru), Doclin, Domașnea, Dognecea (există un punct de lucru), Ezeriș, Gârnic, Goruia, Marga, Mehadica, Naidăş, Ocna de Fier (există un punct de lucru), Șopotu Nou, Vrani şi Vărădia.

De asemenea, sunt localități în mediul rural unde există un cabinet de medicină de familie, însă necesarul de medici de familie, ţinând cont de populația arondată, este de doi medici, acestea fiind Berzovia, Bozovici, Bucoșnița, Carașova, Măureni, Obreja, Pojejena, Slatina-Timiș, Zăvoi şi Turnu Ruieni.

În raport de mai arată că în județul nostru sunt organizate și funcționează și 10 centre de permanență. În aceste centre sunt 55 de medici de medicină de familie care asigură continuitatea asistenței medicale. Localitățile în care sunt organizate centre de permanență sunt Anina, Bocșa, Bozovici, Soceni, Constantin Daicoviciu, Iablanița, Vama Marga, Slatina-Timiș, Cornereva şi Băile Herculane.

Mădălina DOMAN