0 4 minute 2 ani

Aula „1 Decembrie 1918” a Primăriei Caransebeş a găzduit joi, 5 mai, una dintre etapele privind consultarea populaţiei asupra propunerilor preliminare pentru actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism al municipiului, elaborate de Asocierea Casa Sibiană Proiect&Cons SRL şi SC Raumplan Design SRL.

La dezbateri au luat parte consilieri locali, dezvoltatori imobiliari, proprietari de terenuri, cetăţeni ai municipiului interesaţi de acest subiect, precum şi reprezentanţi ai proiectantului, din partea conducerii Primăriei participând viceprimarul Felician Pasere şi city-managerul Florin Bogdea.

Concluzia formulată de proiectant după discuţii şi studierea Planului a fost aceea că, odată Planul Urbanistic General aprobat, Primăria va putea emite atât Certificate de urbanism, cât şi Autorizaţii de construire, şi pe baza Regulamentului de Urbanism.

„Poate că mai sunt lucruri care trebuie nuanţate, poate că mai sunt lucruri care trebuie corectate. Dacă există obiecţii sau aveţi preferinţe pentru un anumit cartier, pentru viitoare investiţii, sau vreţi să veniţi cu propuneri, rugămintea noastră este să le faceţi în scris, astfel încât şi dna arhitect-şef, şi Serviciul Urbanism să poată să le gestioneze, pentru ca, în urma acestui proces de consultare a populaţiei, să putem prelua aceste observaţii şi, în măsura în care sunt pertinente, chiar dacă e vorba de introduceri în intravilan, deşi s-a introdus destul de mult aici, să ţinem cont de ele. Ele vor trebui depuse la Registratură şi vor fi cuprinse în raportul de informare a publicului şi, pe baza acestuia, se vor produce modificări şi în planşe, şi în partea de regulament, după care se va trece la avizarea propriu-zisă, care va fi precedată de aprobarea PUG-ului, care, în general, e o procedură destul de anevoioasă, pentru că, fiind vorba de un municipiu, sunt foarte mulţi avizatori, ultimul fiind Ministerul Dezvoltării”, a spus reprezentantul proiectantului.

La întrebarea lui Felician Pasere, cu cât se poate mări suprafaţa de intravilan a Planului Urbanistic General, respectiv dacă, legal, există o anumită limită, proiectantul a răspuns că, de exemplu, aceasta nu se poate dubla, ci, în general, mărirea de intravilan ţine de cerere, fiind în relaţie directă cu populaţia, creşterea trebuind să fie raţională, logică şi coerentă.

S-a mai discutat despre vechimea Planului pe care se lucrează în momentul de faţă, aceasta fiind de 22 de ani, documentele fiind totuşi actualizate în mai multe rânduri, care sectoare economice s-au dezvoltat în această perioadă la Caransebeş, un exemplu fiind domeniul imobiliar, şi care au decăzut, ori despre lăţimea căilor de comunicaţii sau situaţia particulară a construcţiilor care pot fi ridicate în vecinătatea cimitirelor, majoritatea problemelor fiind ridicate de consilierul Petru Schinteie.

Sonia BERGER