0 7 minute 2 ani

În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice,  a fost prezentată o informare cu privire la activităţile de salubrizare desfăşurate la nivelul localităţilor urbane din judeţ.

În cazul Societăţii Comerciale Transal Urbis S.R.L. din Caransebeş, în raport se arată că operatorul prestează, pe raza municipiului, o serie de activităţi, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, precum şi curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de ploaie sau îngheţ.

Din punct de vedere al dotării tehnice, societatea dispune de trei autogunoiere compactoare a câte 10 m.c., o autogunoieră compactoare de 16 m.c., o autoutilitară N3 cu cârlig dotată cu 10 bene de transport de câte 7,5 m.c., două prese pentru balotarea materialelor reciclabile, un autocamion pentru colectarea selectivă a deşeurilor, o autoutilitară Dacia Logan, un încărcător frontal tip Fadromă, două automăturătoare, un camion pentru transportul deșeurilor menajere şi două aspiratoare portabile cu motor termic.

Colectarea deşeurilor menajere din cartierele de blocuri şi din alte câteva zone ale municipiului se face în punctele de colectare special amenajate, unde sunt amplasate platforme betonate şi împrejmuite cu sârmă pe trei laturi. Există 68 de astfel de puncte de colectare, în momentul de faţă acestea fiind dotate cu două până la şase containere de tablă a câte 1,1 m.c., în vederea colectării deşeurilor menajere. Platformele sunt îngrijite zilnic pentru a evita poluarea perimetrului din apropierea acestora.

Toţi utilizatorii din municipiul Caransebeş deţinători de imobile individuale au fost dotaţi pentru colectarea deşeurilor cu pubele de 0,12 m.c.

Pentru colectarea deşeurilor menajere, instituţiile de învăţământ au fost dotate cu containere de tablă de 1,1 m.c. şi cu pubele de 0,24 m.c.

În informare se mai arată că, pentru colectarea selectivă a deşeurilor, majoritatea punctelor de colectare sus-amintite au fost echipate cu containere de plastic de 1,1 m.c. pentru hârtie-carton, respectiv pentru materiale plastice.

Grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiu sunt dotate, în scopul colectării selective, cu pubele de 240, 120 şi 60 de litri.

Activitatea de colectare a deşeurilor municipale se desfăşoară continuu, şapte zile pe săptămână, prin intemediul a trei autocompactoare a câte 10 m.c., ulterior aceste deşeuri fiind transportate la Deponeul ecologic de la Lupac.

În perioada de iarnă, personalul societăţii prestează activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ, degajând zăpada din spaţiile publice centrale, de pe trotuarele de acces spre zonele de blocuri şi de pe traseele de acces spre instituţiile municipiului.

La nivelul municipiului Caransebeş, colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje se desfăşoară zilnic, după un program stabilit pe zile şi străzi (program transmis la începutul anului cetăţenilor, dar şi posibil de accesat pe site-ul transal-urbis.ro, având ca efect reducerea cantităților de deşeuri ce urmează a fi transportate la deponeul final.

Conform legii, în oraş există un număr de 24 de platforme amenajate special pentru colectarea selectivă, având platformă betonată şi îngrădită pe trei laturi, dotate cu containere de 1,1 m.c., destinate colectării hârtiei şi a cartonului (având culoarea albastră), colectării materialelor plastice şi a metalelor (container de culoare galbenă) și colectării ambalajelor de sticlă (container de culoare verde).

Alături de aceste platforme, au fost dotate şi alte puncte de colectare a deşeurilor, puncte unde era necesară amplasarea de containere pentru creșterea gradului de colectare. Astfel, un total de 100 de containere albastre şi galbene stau la îndemâna cetăţenilor în vederea reducerii cantității de deşeuri menajere şi implicit a creşterii cantităților de materiale reciclabile.

În cazul instituţiilor publice, colectarea selectivă se efectuează la sediul acestora în pubele de 0,12-0,24 m.c. sau 1,1 m.c. (cum este cazul liceelor), diferit colorate, pe categorii.

Conform raportului, alături de procesul de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de hârtie, carton, metal şi sticlă, S.C. Transal Urbis S.R.L. colectează şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.), acestea fiind depozitate în interiorul sediului, unde este amenajat special un depozit pentru aceste echipamente, dar și deșeuri textile, pe raza municipiului Caransebeș existând patru puncte special amenajate pentru colectarea acestora.

În cursul anului 2021, prin intermediul Serviciului public de salubrizare s-au colectat în total 7.718,2 tone de deşeuri municipale, din care deşeuri menajere 6.518,46 tone, deşeuri inerte 126,4 tone, deşeuri stradale şi din pieţe 139 tone şi  deşeuri reciclabile 934,3 tone.

Activitatea de salubrizare a căilor publice desfășurată pe raza municipiului Caransebeș este împărțită în două sectoare, deservite de un număr de 36 de muncitori.

Cumulat, în anul 2021 s-au efectuat următoarele activități: măturat manual străzi, alei, trotuare – 21.850.080  mp (1.820.840 mp pe lună), s-au curățat manual de zăpadă – 101.428 mp de străzi (lunile ianuarie, februarie şi decembrie), s-a igienizat  1 ha de spații verzi, s-au curățat (ras) 3.650 mp de rigole, s-au încărcat/transportat 139 de tone de deșeuri stradale şi s-a împrăștiat material antiderapant pe 67.619 mp (lunile ianuarie,  februarie şi decembrie).

Geanina LUCA