0 2 minute 2 ani

Astăzi, între orele 10 şi 11, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin s-au aflat în grevă de avertisment.

„Protestul lor se datorează situației salariale ce reprezintă o discriminare a angajaților Instituției Prefectului în raport cu salariații altor autorități și instituții publice – centrale sau locale – aparținând puterii legislative, executive sau judecătorești, cărora, an de an, le-au fost majorate salariile prin diverse acte normative (Ordonanțe de urgență), iar personalul salariat al Instituției Prefectului a rămas de fiecare dată neobservat, tratamentul salarial al acestuia fiind net diferit, nejustificat și disproporționat în raport cu celelalte categorii socio-profesionale”, se arată într-un comunicat al Sindicatului „PREFSIND”.

Principalele revendicări au fost modificarea Legii Nr. 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul salarizării personalului din cadrul Instituțiilor Prefectului la nivelul funcțiilor publice din cadrul administrației publice centrale – funcții publice de stat, şi modificarea OUG Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării funcțiilor din cadrul instituției prefectului din categoria funcțiilor teritoriale și cuprinderea acestora în cadrul funcțiilor de stat.

Bianca METEŞ