0 1 minut 2 ani

Consiliul de Administraţie al S.C. Nord Gaşpar S.A. convoacă acţionarii S.C. Nord Gaşpar S.A., în ziua de 15.04.2022, ora 12.00, la sediul societăţii din Strada Aleea Liliacului, nr. 1, din Caransebeş, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prelungire mandat administrator;
  2. Aprobare bilanţ contabil;
  3. Diverse.

În situaţia în care, la data convocării, nu se va putea obţine cvorumul de întrunire al Adunării, se reconvoacă Acţionarii, pentru data de 22.04.2022, ora 12.00, în aceeaşi locaţie.

S.C. Nord Gaşpar S.A.

Prin administrator Gaşpar Nicolae