0 5 minute 2 ani

În ultima şedinţă a Consiliului Local, aleşii caransebeşeni au aprobat proiectul de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat cu Centrul de Excelenţă Judeţean Caraş-Severin pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, respectiv înfiinţarea unei astfel de filiale în municipiu. Acest acord, care va fi încheiat pe o perioadă de un an, începând cu data de 1 decembrie, nu presupune finanţare din partea Consiliului Local al municipiului Caransebeş.

Administraţia locală ar putea, totuşi, în măsura în care există această posibilitate, să premieze un anumit număr de elevi pentru rezultatele obţinute în anul şcolar 2021-2022, respectiv pe cei care s-au evidenţiat la olimpiade sau concursuri naţionale, interjudeţene sau judeţene, la disciplinele pentru care s-au pregătit în cadrul Filialei Caransebeş a Centrului Judeţean de Excelenţă Caraş-Severin. De asemenea, ar putea contribui la dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea de conferinţe care au ca temă activităţile specifice acestui Centru, precum şi la organizarea anuală a taberelor de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline, sau la implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a acestor copii şi tineri.

La momentul discuţiilor privind aprobarea acestui proiect de hotărâre, Cristian Dragomir, consilier PNL, a spus că ar fi bine ca aleşii municipali să ştie domeniile şi disciplinele cuprinse în acest acord de parteneriat şi nivelul de vârstă căruia i se adresează. „Mi se pare o chestie făcută pe genunchi şi puţin neprofesionist. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre copii şi tineri, ar trebui ca educaţia să ne intereseze. Propun, deci, să ni se facă măcar câteva precizări dintre cele pe care le-am solicitat aici. Sunt unul dintre puţinii dascăli din Caransebeş care a lucrat şi lucrează în Excelenţă. Ştiu ce înseamnă, chiar dacă este în sport”, a adăugat Cristian Dragomir.

Răspunsul a venit de la primarul Felix Borcean, care a precizat că protocolul se adresează tuturor disciplinelor şi tuturor categoriilor de vârstă, atâta timp cât există interes şi dorinţă din partea cadrelor didactice şi a elevilor. „Nu am prevăzut sume de bani nici noi, nici  Consiliul Judeţean, fiindcă noi am mers exact pe contractul-cadru făcut de Consiliul Judeţean, pentru că în fiecare an, dacă a fost nevoie, există capitole în buget din care se pot aloca sume pentru premierea elevilor cu performanţe deosebite”, a mai spus edilul municipiului.

Tot dascăl de profesie, city-managerul Florin Bogdea a ţinut să facă şi el câteva precizări. „Eu şi domnul primar am avut o discuţie cu dl Paul Şuşoi, cel care coordonează acest Centru la nivel judeţean, şi ne-am gândit că ar fi bine ca un asemenea Centru să existe şi la Caransebeş. Acum are loc semnarea unui protocol, a unui parteneriat. În viitor, vom vedea ce modalităţi vor mai fi. Consiliile locale, prin lege, pot finanţa un astfel de Centru de excelenţă, şi eu zic că e de bun augur să facem unul la Caransebeş. În viitor, nu se ştie ce profesor poate scoate un olimpic naţional din municipiu”.

Conform Mariei Poneţchi, care a citit din regulamentul acestui Centru, grupele de excelenţă se organizează anual pentru a) discipline care organizează olimpiade naţionale şi internaţionale; b) activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare; c) activităţi care vizează performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la litera a); d) pregătirea loturilor judeţene pe discipline, domenii interdisciplinare, pluridisciplinare şi arii curriculare. În funcţie de specificul activităţii, a mai spus Maria Poneţchi, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studii.

Conform acordului de parteneriat, sediul Filialei Caransebeş a Centrului Judeţean de Excelenţă va fi la Colegiul Naţional „C.D. Loga”, responsabil, prof. Antoanela Buzescu.

 

Sonia BERGER