0 2 minute 2 ani

Grădinița „Sf. Ursula” din Caransebeș, cu sediul în  Caransebeș, Str. Zlagnei, nr. 4, județul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Educatoare/ Institutor pentru învăţământul preşcolar/Profesor pentru învăţământul preşcolar în limba română, complet 25 ore, posturi didactice/catedre vacante pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Concursul se va desfăşura astfel:

Inspecția specială la clasă în data de 14.12.2022;

Proba scrisă în data de 16.12.2022.

Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Grădiniței ,,Sfânta Ursula” Caransebeș, Str. Zlagnei, nr. 4, tel. 0255/515601, în zilele de:

– 09.12.2022, orele 800-1500   

– 12.12.2022, orele 800-1500.

La sediul Grădiniței ,,Sfânta Ursula”, Str. Zlagnei, nr. 4, Caransebeș, vor fi afişate: lista posturilor didactice/catedre vacante şi informaţii referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor.

Informaţii, la telefon 0255 – 515601.

Persoană de contact: Fechetă Lidia.

Director,

Bona Maria