0 2 minute 2 ani

Propunerea legislativă privind Legea Interoperabilității, la care s-a lucrat în grupul de lucru Law and Technology Lab al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor, proiect care a fost promovat în procedură de urgență în Parlament, cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), a fost votată recent de Senat.

„Astfel, persoanele fizice nu vor mai fi nevoite să prezinte instituțiilor și autorităților publice dovezi privind persoana lor (certificatele de naștere, de căsătorie etc.), privind bunurile pe care le dețin în proprietate (extrase de carte funciară pentru imobile, cărți de identitate autoturisme etc.), sau date privind situația fiscală existente la ANAF.

Totodată, persoanelor juridice nu li se va mai solicita la fiecare interacțiune cu o instituție publică documente și copii ale certificatului de înmatriculare, sau ale certificatelor constatatoare obținute de la Oficiul Registrului Comerțului.

Prin platforma de interoperabilitate, aceste date vor putea fi interogate în timp real de către funcționarii publici, care vor verifica doar identitatea solicitantului, fără a-i impune prezentarea altor documente justificative sau constatatoare”, a anunţat recent senatorul Marcel Vela, preşedintele PNL Caraş-Severin.