0 4 minute 2 ani

În Monitorul Oficial al României a fost publicată structura noului an şcolar, elaborată de Ministerul Educației. Astfel, anul școlar 2022-2023 va aduce foarte multe noutăți, printre care renunțarea la semestre şi trimestre, o idee mai veche, care acum s-a concretizat.

Școala va începe pe 5 septembrie 2022 și anul școlar va fi structurat pe cinci module, cu cinci vacanțe. În total, anul școlar 2022-2023 va cuprinde 36 de săptămâni. Perioadele pentru „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi planificate în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, a căror perioadă de desfășurare se află la decizia fiecărei școli.

În perioada 22-30 octombrie 2022 vor avea vacanță toți elevii, de la toate clasele, spre deosebire de anii trecuți, când intrau într-o vacanță de o săptămână doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare.

Semestrele au fost eliminate și apare o nouă denumire, și anume „Modul de învățare”. Potrivit noii structuri a anului școlar, sunt cinci astfel de module și cinci vacanțe.

Anul școlar 2022-2023, organizat după noua structură publicată în Monitorul Oficial, se prezintă astfel:

* Prima zi de școală – luni, 5 septembrie 2022;

* Perioadă cursuri: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 2022;

* Vacanță: 22 octombrie 2022 – 30 octombrie 2022;

* Perioadă cursuri: 31 octombrie 2022 – 22 decembrie 2022;

* Vacanță: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023;

* Perioadă cursuri: 9 ianuarie 2023 – 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia Inspectoratelor școlare județene;

* Vacanță: o săptămână, la decizia Inspectoratelor școlare județene, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

* Perioadă cursuri: 13 februarie 2023 – 20 februarie 2023, sau 27 februarie 2023, la decizia Inspectoratelor școlare județene, până pe 6 aprilie 2023;

* Vacanță: 7 aprilie 2023 – 18 aprilie 2023;

* Perioadă cursuri: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023;

* Vacanță: 17 iunie 2023 – 3 septembrie 2023.

În comunicatul Ministerului Educaţiei se mai precizează următoarele:

– Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;

– Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;

– Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu câteva excepţii, pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023;

– Pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Geanina LUCA