caransebes .ro -Legislatia penala modificata în sedinta de Guvern caransebes .ro -Legislatia penala modificata în sedinta de Guvern

Legislatia penala modificata în sedinta de Guvern. Ce noutati au fost adoptate

18 August 2017

Guvernul a aprobat în sedinta un proiect de lege de modificare si completare a unor acte normative din domeniul penal, destinat transpunerii unor prevederi din doua directive ale Uniunii Europene.

Proiectul elaborat de Ministerul Justitiei va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului.

Proiectul de lege are în vedere exclusiv transpunerea unor prevederi din doua directive ale Uniunii Europene: Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite în Uniunea Europeana, precum si Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

Interventiile legislative cuprinse în proiect au în vedere institutia confiscarii extinse, contestarea masurii de siguranta a confiscarii speciale ori a confiscarii extinse, reglementarea compunerii completului care va judeca contestatiile prevazute de art. 2501 alin.(1) si respectiv art. 4252 din Codul de Procedura Penala împotriva masurii asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia si, respectiv, împotriva hotararii prin care instanta de apel dispune masura de siguranta a confiscarii speciale ori a confiscarii extinse direct în apel. De asemenea, se reglementeaza, în mod expres, obligatia de a informa persoana condamnata definitiv în lipsa, odata cu înmanarea mandatului de executare a pedepsei, cu privire la dreptul de a solicita redeschiderea procesului penal. De asemenea, proiectul introduce prevederi referitoare la functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

În privinta institutiei confiscarii extinse, proiectul transpune unele prevederi ale Directivei 2014/42/UE.  Astfel, confiscarea extinsa poate fi aplicata atunci cand pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea de patru ani sau mai mare.

O alta conditionalitate este ca fapta la care a fost condamnata persoana sa fie susceptibila sa îi procure un folos material si daca instanta îsi formeaza convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale. În acest caz, convingerea instantei se poate baza inclusiv pe disproportia dintre veniturile licite si averea persoanei. În proiectul textului de lege, confiscarea extinsa se dispune asupra bunurilor dobandite de persoana condamnata într-o perioada de 5 ani înainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei.

Totodata, sunt incluse si prevederi referitoare la Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). În acest sens, se stabileste responsabilitatea ANABI de a transmite judecatorului delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întarziere survenita în cursul executarii unei confiscari speciale sau confiscari extinse, pe baza informatiilor periodice primite de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la alte autoritati competente cu punerea în executare a acestor masuri de siguranta.

 

Etichetat cu
Hala lugoj
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top