Kuhntop
Inchide
caransebes.ro -E timpul sa iti dezvolti afacerea in agricultura caransebes.ro -E timpul sa iti dezvolti afacerea in agricultura foto: caransebes.ro

E timpul sa iti dezvolti afacerea in agricultura. Au fost adoptate masuri pentru asigurarea accesului la finantare a producatorilor agricoli si a celor care au exploatatii în piscicultura

16 Martie 2017

Producatorii agricoli si cei din sectorul piscicol - persoane fizice sau juridice - vor fi sprijiniti sa obtina finantare pentru campania agricola de primavara, pentru achizitionarea de terenuri agricole în vederea extinderii exploatatiilor, precum si pentru modernizarea si eficientizarea acestora.

Deciziile au fost luate printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern. Masurile acceptate de Guvern au în vedere cresterea procentului de garantare pentru fermierii care solicita credite pentru achizitionarea de terenuri agricole, extinderea categoriei de beneficiari si simplificarea procedurilor în domeniul garantarii, toate acestea avand scopul sa faciliteze accesul la credite si, implicit, sa asigure conditii pentru cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene alocate Romaniei pentru agricultura si piscicultura.

Actul normativ modifica si completeaza trei acte normative care legifereaza aspecte legate de finantarea domeniului agricol (OUG nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu CE si FMI si OUG 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii).

  Prin actul normativ adoptat creste procentul de garantare a creditelor acordate fermierilor pentru achizitia de terenuri agricole de la 50% la 80%, se propun masuri de reducere a comisionului de garantare de la 3,8% la 2% si se extinde categoria potentialilor beneficiari atat în sectorul agricol, cat si în acvacultura.

Aceste garantii se acorda pentru urmatoarele tipuri de credite si procent maxim de garantare:

-          Credite acordate de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri cu destinatie agricola (pana la maximum  80% din valoarea creditului); în acest caz,  diferenta de 20% va fi acoperita din alte surse (respectiv terenul achizitionat si/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestora sau a tertilor garanti).  Modificarea adusa astazi de Guvern, inclusiv cresterea procentului de garantare de la 50% la 80 %, are în vedere faptul ca în prezent institutiile finantatoare iau în garantie terenuri cu destinatie agricola la aprox. 40% din valoarea acestuia, diferenta neputand fi acoperita de beneficiari.

-          Credite acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea  productiei agricole, finantarea  productiei piscicole si a investitiilor în domeniul agricol si cel al acvaculturii, altele decat cele finantate din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 si Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pana la maximum 80% din valoarea acestora;

-          Credite acordate de institutiile finantatoare beneficiarilor PNDR 2014 - 2020, respectiv POPAM 2014-2020, pentru finantarea proiectelor  de investitii sprijinite prin aceste programe pana la maximum 80 % din valoarea acestora;

Potrivit reglementarilor în vigoare, (Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 43 /2013) se acorda garantii de pana la 50% din valoarea creditelor contractate de fermieri pentru extinderea suprafetelor exploatate -  garantii pentru achizitia de terenuri agricole - si de 80% în cazul creditelor pentru stimularea productiei agricole, zootehnice si de investitii în aceste domenii. Garantiile din prevederile prezentului act normativ se acorda pentru toate tipurile de credite cu o valoare de pana la 3.000.000 euro, respectiv 2.400.000 euro valoarea garantiei.

Actul normativ adoptat include reglementari privind  sursa de finantare, statutul sumelor din care se constituie plafonul de garantare, conditiile de accesare a garantiilor, regimul sumelor acordate, a dobanzilor încasate si a comisioanelor de garantare. De asemenea, sunt prevazute masuri pentru recuperarea valorii garantiei executata de institutia finantatoare în situatia în care beneficiarii nu-si respecta obligatiile contractuale,   prin înlocuirea biletului la ordin (pe care îl emitea împrumutatul în favoarea Fondurilor de garantare ca masura asiguratorie, în conformitate cu prevederile actului normativ) cu contractul de fidejusiune, instrument acceptat si utilizat în prezent de institutiile finantatoare, care securizeaza fondurile nationale pe seama carora se acorda aceste garantii.          

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top