caransebes.ro -Ajutoare nationale tranzitorii si scheme de sprijin cuplat, pentru sectorul zootehnic caransebes.ro -Ajutoare nationale tranzitorii si scheme de sprijin cuplat, pentru sectorul zootehnic foto: caransebes.ro

Ajutoare nationale tranzitorii si scheme de sprijin cuplat, pentru sectorul zootehnic

23 Februarie 2017

Guvernul a aprobat joi, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic si a stabilit cuantumul acestora pentru anul de plata 2016.

Acestea sunt mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, care se aplica în perioada 2015-2020. Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii în sectorul zootehnic se acorda fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plati nationale directe complementare în anul 2013, în aceleasi conditii specifice în care au fost platite aceste ajutoare. Vor beneficia de acest sprijin financiar fermieri, persoane fizice si juridice, care detin teren si animale, cooperative agricole, grupuri de producatori care desfasoara activitati agricole.

Plafonul pentru ajutoarele nationale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile bovine si ovine/caprine care se acorda pentru anul 2016 este în valoare de 189.609.057 euro, respectiv 844,462 milioane lei si se distribuie astfel:

Ø 25.933.399 euro, respectiv 115,500 milioane lei pentru sectorul lapte, specia bovine;

Ø 108.985.582 euro, respectiv 485, 389 milioane lei pentru sectorul carne, specia bovine;

Ø 54.690.076 euro, respectiv 243,573 milioane lei pentru speciile ovine/caprine.

Plafonul maxim aprobat pentru anul 2016 care se acorda pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, este distribuit astfel:

Ø 1.400.000 euro, respectiv 6,235 milioane lei, pentru specia bovine, categoria bivolite de lapte;

Ø 28.000.000 euro, respectiv 124,704 milioane lei pentru speciile ovine/caprine;

Ø 11.025.000 euro, respectiv 49,102 milioane lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne si metisii acestora;

Ø 81.499.674 euro, respectiv 362,975 milioane lei pentru specia bovine, categoria vaci de lapte

Ajutoarele se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.Platile pentru schemele de ajutoare nationale tranzitorii si sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana în data de 30 septembrie 2016.Institutia publica responsabila cu implementarea acestor masuri este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Procedurile referitoare la primirea cererilor de plata, verificarea administrativa si în teren, autorizarea si efectuarea platilor se realizeaza de catre Agentia de Plati si Interventii în Agricultura.

Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top