0 3 minute 1 an

Cea de-a 146-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) a reunit delegații parlamentare din 140 de țări, reprezentanți ai Adunărilor parlamentare cu statut de observator la UIP, ai ONU și ai altor organizații internaționale.

Din delegația română a făcut parte și senatorul PNL Marcel Vela, care a avut o intervenție pe tema combaterii criminalității informatice în Comisia UIP pentru pace și securitate internațională, ocazie cu care a pledat pentru o mai bună valorificare a instrumentelor internaționale în vigoare, cu precădere a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta), la care au devenit parte, până în prezent, peste 60 de state din toate regiunile lumii. Senatorul cărăşean a precizat că Oficiul privind combaterea criminalității informatice al Consiliului Europei, cu sediul la București, a derulat deja mai mult de 1.400 de activități de asistență în baza Convenției, de care au beneficiat peste 140 de state.

Date fiind actualitatea și sensibilitatea subiectului, rezoluția adoptată de Adunarea UIP a fost rezultatul unui proces de consultări lung și laborios, în care au fost analizate un număr record de 320 de amendamente prezentate de țările membre, multe dintre ele exprimând puncte de vedere opuse.

În baza amendamentelor propuse de GRUI, rezoluția evidențiază natura globală și relevanța Convenției de la Budapesta și solicită demersuri parlamentare pentru creșterea numărului de adeziuni la acest instrument; subliniază că procesele legislative în materie trebuie sa aibă ca reper fundamental protecția drepturilor omului și să se bazeze pe consultări cu toți actorii implicați, inclusiv sectorul privat, mediul academic și comunitatea tehnică; atrage atenția asupra contribuției în creștere a tehnologiilor informației și comunicațiilor la facilitarea traficului de persoane; recomandă măsuri sporite pentru protecția copiilor în spațiul cibernetic; solicită intensificarea cooperării și asistenței internaționale în domeniul securității informatice.

La reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente, desfășurată în paralel cu Adunarea UIP, a participat secretarul general al Senatului, Mario-Ovidiu Oprea, membru al Asociației. Programul a inclus dezbateri referitoare la participarea cetățenilor la activitatea parlamentului, rolul parlamentelor în combaterea schimbărilor climatice și transformarea digitală a parlamentelor.

Bianca METEŞ