Caransebes .ro - Care sunt noile categorii de persoane fizice care beneficiaza de asistenta medicala fara sa plateasca Caransebes .ro - Care sunt noile categorii de persoane fizice care beneficiaza de asistenta medicala fara sa plateasca

Masuri în domeniul sanatatii. Care sunt noile categorii de persoane fizice care beneficiaza de asistenta medicala fara sa plateasca

29 Noiembrie 2017

Guvernul a modificat si completat Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, în vederea asigurarii accesului pacientilor la serviciile de sanatate.

Noile reglementari sunt cuprinse într-o Ordonanta de Urgenta adoptata  de Guvern.

Potrivit actului normativ, toate categoriile de persoane fizice care, în prezent, sunt asigurate cu plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat si din alte surse bugetare, vor beneficia în continuare de calitatea de asigurat. Prin urmare, noile prevederi armonizeaza Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii cu prevederile Codului Fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018 si stabileste modalitatea de finantare a contributiilor de sanatate pentru persoanele fizice asigurate prin plata contributiilor de sanatate de catre stat.

Amintim faptul ca, potrivit prevederilor din Codul Fiscal, pentru categoriile de persoane asigurate fara plata contributiei de sanatate,  a fost eliminata obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate din sarcina bugetului de stat, a angajatorului sau a fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit în conditiile legii, precum si a bugetului asigurarilor pentru somaj.

De asemenea, actul normativ adoptat astazi are în vedere instituirea cadrului legal pentru a asigura sumele necesare Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), în vederea furnizarii serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altor servicii la care au dreptul asiguratii. Concret, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile FNUASS se  completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat. Masura are scopul sa asigure dreptul la sanatate al asiguratilor în sistemul public de sanatate.

De asemenea, actul normativ cuprinde reglementari necesare pentru  ca persoanele asigurate sa poata sa faca dovada calitatii de asigurat chiar si în situatia în care nu au primit cardul national de sanatate sau nu se regasesc în sistemul informatic unic integrat (SIUI). Astfel,  în cazuri speciale, adeverinta de asigurat este document justificativ.

Cardul de sanatate este un document personal, netransmisibil, iar validarea cu cardul de sanatate a serviciilor medicale reprezinta acordul implicit al asiguratilor pentru plata acestor servicii din fondul de sanatate.

Pe de alta parte, utilizarea fara drept a cardului de sanatate de catre furnizorii de servicii în scopul raportarii si validarii unor servicii ( medicale/medicamente/dispozitive medicale), constituie acum infractiune si se pedepseste conform legii (art. 327 din Codul penal -  falsul privind identitatea).

Totodata, a fost reglementat cadrul legal pentru stabilirea pachetului de servicii medicale furnizate  de asigurarile voluntare de sanatate. Sunt clarificate, astfel, situatiile în care asiguratorii acorda servicii medicale incluse în pachetul de baza care se deconteaza din bugetul FNUASS.

 Informatii suplimentare:

* Începand cu  anul 2018, se vor adauga persoanelor asigurate fara plata contributiei -  copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani elevi sau studenti, tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului, persoanele coasigurate, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin legi speciale, etc – si urmatoarele categorii de persoane pentru care plata contributiei se facea pana acum din alte surse bugetare:

-  persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

-  persoanele care se afla în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în concediu pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si în concediu pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv în unitatile penitenciare, precum si pentru persoanele care se afla în executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla în perioada de amanare sau de întrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri;

- persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii;

- persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla în centrele de retinere si arestare preventiva organizate în subordinea acestei institutii, care nu au venituri, pentru strainii aflati în centrele de cazare în vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;

-  persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;

-  persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri;

-  personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse.

 

 

Etichetat cu
Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top