0 3 minute 1 an

Recent, consilierilor caransebeşeni le-a fost prezentat un raport privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate în cursul anului trecut.

În ceea ce priveşte situaţia învăţământului, aceasta scoate în evidenţă faptul că, dacă în anul şcolar precedent, în municipiu învăţau, în total, 5.291 de elevi, în anul şcolar 2021-2022 numărul acestora a ajuns la 4.846, astfel: numărul total de elevi din învăţământul primar – 1.023, gimnazial 994, liceal 2.259, profesional/ucenici/postliceal – 570; numărul cadrelor didactice – titulari 258, suplinitori 66, necalificaţi 1, asociaţi 25, pensionari 5. Pe unităţi de învăţământ, la Colegiul Naţional „Traian Doda” învăţau 379 elevi în ciclul primar, 354 în cel gimnazial, 433 la liceu, aici predând 61 de profesori titulari şi nouă suplinitori; la Colegiul Naţional „C.D. Loga” – 389 elevi în ciclul primar, 351 la cel gimnazial şi 433 la cel liceal, cu 64 de profesori titulari, 6 suplinitori, 3 asociaţi şi 5 pensionari; la Liceul Tehnologic „Decebal” – 197 elevi în ciclul primar, 230 în cel gimnazial, 346 în cel liceal şi 151 la profesional/ucenici/postliceal, cu 47 de profesori titulari, 12 suplinitori; la Liceul Tehnologic „Dacia” – 58 în ciclul primar, 59 gimnazial, 605 în cel liceal şi 184 la profesional/ucenici/postliceal, cu 41 de profesori titulari, 20 suplinitori şi 1 necalificat; la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocârlă” – 317 în învăţământul liceal, 142 la profesional/ucenici/postliceal, cu 21 de profesori titulari, 16 suplinitori; la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” – 87 în învăţământul liceal, cu 4 profesori titulari, 3 suplinitori şi 10 asociaţi; la Liceul Tehnologic „Max Ausnit” – 38 în învăţământul liceal, cu 19 profesori titulari; Şcoala Postliceală „Carol Davila” – 93 profesional/ucenici/postliceal, cu un profesor titular şi 12 suplinitori; Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” – 214 profesional/ucenici/postliceal, cu 16 suplinitori. Anul trecut, în Caransebeş au fost 757 preşcolari, din care 350 la Grădiniţele PP 1 – PP 5, 367 la Grădiniţele PN 1 – PN 8 şi 40 la Grădiniţa „Sf. Ursula”, de care s-au ocupat 44 de cadre titulare şi 12 suplinitoare.

Bianca METEŞ

Foto: Doru BĂLĂŞOIU