0 2 minute 1 an

După finalizarea procesului de reevaluare a ofertelor în conformitate cu dispozițiile Deciziei Civile Nr. 7/2023, pronunțată de Curtea de Apel București în data de 2 februarie a.c., și a două decizii ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor din 29 decembrie 2022, vineri, 31 martie, au fost transmise comunicările de rezultat pentru procedura de atribuire a contractului având ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate „Drum de mare viteză Domaşnea – Caransebeş”, fiind astfel finalizat procesul de evaluare și pentru ultima procedură de achiziție publică din cadrul obiectivului de investiții Drum de mare viteză Filiași – Lugoj. Lotul 3 are o lungime de 45 de kilometri, ne-a informat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara.

Oferta declarată câștigătoare este cea depusă de către Asocierea Egis Romania SA – Egis International SAS –  Primacons Group SRL – Italrom Inginerie Internationala SRL – Eco Geodrum SRL, având un preț de 21,7 milioane de lei, fără TVA. Durata contractului este de 24 de luni de la data de începere a contractului, din care 22 de luni este perioada pentru Studiul de Fezabilitate.

„Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire”, se mai arată în comunicatul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara.

Bogdan NAUM