0 2 minute 2 ani

Duminică, 23 octombrie, după Sfânta Liturghie, în Căminul Cultural din Chizătău a fost  celebrat, printr-un festival coral, centenarul primei ediţii a Olimpiadei corale chizătăiene din vremea României Mari. La acest eveniment istorico-muzical, alături de coruri de prestigiu venite de la Timişoara, Deva, Lugoj, Reşiţa, a evoluat şi Corul „Învierea” al Bisericii Ortodoxe din Teregova, dirijor, cantorul Ioan Surdu. În spiritul afirmării valorilor identitare româneşti, credinţei în Dumnezeu şi dragostei pentru ţară şi neam, deziderate ale mişcării corale din Banatul de altădată, în recitalul formaţiei corale teregovene au fost incluse piese deosebit de semnificative: „Doamne, unde voi să fug?”,  „Eu mă duc, codrul rămâne” şi „Nu uita că eşti român!”. Interpretarea impecabilă, dar şi costumele autentice din Banatul de Munte au primit aprecierile prestigiosului juriu şi aplauzele auditoriului.

Însoţiţi de preotul paroh Simion Bica, membrii Corului „Învierea” participanţi la această manifestare au fost: Ioan Surdu, dirijor, Romulus Grozăvescu şi Maria Grozăvescu (soţi), Gheorghe Ionaşcu şi Ioan Ionaşcu (fraţi), Simion Grozăvescu, Elisaveta Stoichescu, Ana Nicoară, Paraschiva Stoichescu, Erina Popovici şi Erina Hogea (mamă şi fiică), Ana Cica, Ioana Ciorei, Maria Stoicănescu, Viorica Grozăvescu, Ana Stoichescu, Petru Codilă, Sanda Smultea, Ioan Damian, Gheorghe Berzescu, Elena Bunea, Gheorghe Damian, Marioara Berzescu, Cristina Stoichescu, Borca Pîrvulescu şi Ilie Pîrvulescu (mamă şi fiu), Călina Grozăvescu, Maria Popa şi Petru Schinteie.

Prof. dr. Gabriela-Violeta BICA