0 4 minute 2 ani

Iniţial, proiectul de hotărâre privind, pe de o parte, abrogarea HCL Nr. 39 din 8 februarie 2021, prin care Mihai Minea a fost numit în funcţia de administrator al SC Transal Urbis SRL, şi HCL Nr. 234 din 29 decembrie 2020, privind numirea lui Romeo Cozma ca director al aceleiaşi societăţi, ambii pe o perioadă de patru ani, iar pe de altă parte numirea lui Sorin Puşcaş ca administrator şi director, şi a lui Silviu Neghină ca director tehnic al operatorului de salubritate, pentru următorii doi ani, a figurat pe ordinea de zi a şedinţei din 25 octombrie a Consiliului Local Caransebeş.

Cum însă un punct atât de delicat era de aşteptat să nască unele controverse, exact asta s-a şi întâmplat, iar Dragoş Curelea a cerut retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi, lucru cu care primarul Felix Borcean, în calitate de iniţiator, a fost de acord, şi reluarea discuţiilor într-o altă întrunire a consilierilor locali.

Prin urmare, astăzi, aleşii municipali s-au reunit din nou, în şedinţă de îndată, pentru a dezbate respectivul proiect de hotărâre. De altfel, consilierii au avut în mapă şi procesul-verbal al şedinţei din data de 3 octombrie a Adunării reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul SC Transal Urbis, în care s-a discutat despre anularea unei prevederi din cuprinsul Contractului Colectiv de Muncă, respectiv aceea conform căreia „angajaţii pot beneficia de reducerea costurilor serviciilor prestate de unitate cu 100%, de aceleaşi drepturi putând beneficia la cerere angajaţii şi pensionarii care au lucrat minimum 5 ani consecutivi în societate”, acest punct fiind modificat, în sensul că vor beneficia de scutire doar angajaţii activi, şi doar cei din cadrul Secţiei de Salubritate, la propunerea lui Valentin Dascălu aici fiind incluşi totuşi şi pensionarii care au lucrat în această secţie cel puţin 5 ani consecutivi înaintea pensionării.

În cadrul aceleiaşi şedinţe din 3 octombrie, Adunarea Generală a Acţionarilor a luat la cunoştinţă că, faţă de 11 iulie a.c., datoriile societăţii nu au scăzut, ci au fost reeşalonate, şi că nu a fost eficientizată activitatea, în sensul creşterii numărului de persoane care plătesc taxa de salubritate, având în vedere că, în Caransebeş, conform ultimului recensământ, sunt aproximativ 19.000 de persoane, din care doar 15.000 plătesc respectiva taxă.

S-a mai discutat, de asemenea, despre faptul că unii şoferi din cadrul societăţii au venituri lunare nete de peste 5.000 de lei, prin plata unor ore suplimentare, Petru Schinteie solicitând eficientizarea organizării muncii în zilele lucrătoare, în aşa fel încât angajaţii să îşi desfăşoare activitatea în timpul programului normal de lucru, iar acolo unde este neapărat necesară prestarea orelor suplimentare, acestea să fie compensate cu ore sau zile libere, astfel încât cheltuielile societăţii să scadă.

Astăzi, însă, s-a trecut direct la vot, în următorii doi ani SC Transal Urbis SRL Caransebeş urmând să fie condusă de Sorin Puşcaş şi Silviu Neghină.

Sonia BERGER