0 3 minute 1 an

În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Statistică au făcut o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2022.

Cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp), şi este unul dintre cele mai puţin dense, după populaţie, teritorii administrative ale ţării. Cu cei 305.400 de locuitori, judeţul Caraş-Severin se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc, ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea, în privinţa densităţii populaţiei, cu 35,9 loc./ kmp.

Dacă în anul 1992, pe teritoriul judeţului trăiau 373.100 de locuitori, la 1 iulie 2022 numărul acestora a ajuns la 305.400, înregistrându-se o scădere cu 67.700 de locuitori. Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 42% este răspândită în 69 de comune.

Documentul mai arată că, la sfârşitul anului 2022, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 54.700 de persoane, din care 60,3% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 35,1% în industrie şi construcţii, restul de 4,6% munceau în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe.

În luna decembrie 2022, în judeţul Caraş-Severin se aflau 2.416 şomeri, 1.290 fiind bărbaţi şi 1.126 femei.

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului IV al anului trecut relevă faptul cǎ în judeţul Caraş-Severin existau 68.178 de pensionari de asigurări sociale de stat (număr mediu), cu 1.139 mai puţini decât în trimestrul IV al anului 2021. Pensia medie lunarǎ a crescut cu 10,2%, de la 1.583 lei/pensionar în trimestrul IV 2021, la 1.745 lei/pensionar în trimestrul IV al anului trecut.

Mădălina DOMAN