0 5 minute 3 ani

În şedinţa de marţi, 29 iunie, consilierii locali au aprobat cu unanimitate de voturi Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Caransebeş pentru perioada 2021-2027. Aceasta a fost realizată de o echipă a Centrului pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, coordonată de prof. univ. dr. Nicolae Popa, în colaborare cu Primăria municipiului Caransebeş.

Prezent la şedinţă, directorul de proiect, prof. univ. dr. Nicolae Popa, le-a explicat celor prezenţi în Aula „1 Decembrie 1918” a Primăriei în ce constă această strategie care se întinde pe nu mai puţin de 297 de pagini.

Astfel, elaborarea acestei strategii a început în urmă cu un an, s-a dorit încheierea ei în termenii contractului, respectiv la finalul lunii februarie, rămânând „în suspans” doar partea de proiecte şi alocări financiare, pentru că nu se finalizaseră încă la Bucureşti Ghidurile aferente.

În esenţă, este vorba de aproape 150 de proiecte şi idei de proiecte pentru perioada 2021-2027, fiecare dintre acestea având prevăzut ca fiind posibile una sau mai multe surse de finanţare din bani europeni, de la bugetul local sau din diverse alte surse.

Strategia – a mai spus prof. univ. dr. Nicolae Popa – este structurată pe patru părţi mari, respectiv una cu caracter general, de relaţionare cu diverse alte programe de dezvoltare strategică, de la nivel european până la nivel de regiune sau de judeţ, o alta de audit teritorial – analiza propriu-zisă a stării de fapt, a treia este de sinteză a auditului care are 170 de pagini, iar ultima este cea de programare efectivă a dezvoltării în viitor a Caransebeşului.

„Am să exprim viziunea strategiei, şi misiunea acesteia. Viziunea este ca o icoană – unde vedem Caransebeşul în 2027 sau 2030, iar misiunea – ce punem în mişcare pentru a ajunge acolo, ce ne propunem să facem. Am discutat această viziune şi cu staff-ul Primăriei, şi cu cei din Consiliul local care ne-au onorat cu prezenţa la precedentele noastre întâlniri. Aşadar, municipiul Caransebeş, deci unde îl vedem peste şapte sau zece ani, va fi un centru de polarizare urbană reinventat şi în plină afirmare, cu o industrie diversificată, servicii cu valoare adăugată crescută, mediu natural şi social de calitate, bine racordat la reţelele de transport şi comunicaţii, capabil să valorifice eficient resursele din zona sa de influenţă şi să le asigure locuitorilor o calitate mai bună a vieţii. Misiunea, deci ce propunem, ce propune comunitatea pentru sine în următorii ani, ca să ajungă la statutul acela afirmat prin viziune, propune asigurarea unui mediu urban conectat, dinamic şi de calitate, prin facilitarea investiţiilor în domenii cu tehnologie performantă şi valoare adăugată mare, atractive pentru tineri, şi aici aş vrea să adaug că am considerat foarte important ca oraşul Caransebeş să reuşească să reţină o parte mai mare de tineri, ba poate chiar dă-i atragă, prin adaptarea ofertei educaţionale la evoluţia pieţei locale a muncii, ameliorarea infrastructurii, soluţii verzi, eficiente energetic şi cu rol de echilibrare urbană, în scopul creşterii calităţii vieţii şi întăririi rolului oraşului de centru de polarizare al zonei gugulanilor, iar pentru această zonă am argumentat că în perioada aceasta, a digitalului, a contactului cu lumea întreagă, practic fiecare comunitate, ca o compensaţie poate, încearcă să-şi redescopere şi să-şi cultive rădăcinile şi identitatea, şi se promovează prin elemente identitare. Al doilea argument ar fi că, deşi strategia este pentru Caransebeş, Caransebeşul este pentru o zonă mai largă, nu e doar pentru sine, iar acest spaţiu mai larg este zona gugulanilor”, a mai spus prof. univ. dr. Nicolae Popa.

Sonia BERGER