0 3 minute 3 ani

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri, 30 iunie, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, care a avut două puncte  pe ordinea de zi, respectiv o informare privind monitorizarea calităţii apei potabile în mediul public, distribuite prin sistem centralizat şi prin instalaţii individuale de folosinţă publică, prezentată de Dănilă Miloş, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin, şi o alta, privind investiţiile din judeţul Caraş-Severin pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prezentată de Leonard Braun, din cadrul SC Aquacaraş SA Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte primul punct de pe ordinea de zi, Dănilă Miloş a menţionat că Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin a vizat, în perioada 4 ianuarie-31 mai, programul de monitorizare operaţională pentru 40 de alimentări cu apă potabilă şi a întocmit 41 de programe de monitorizare de audit. În această perioadă, Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică a analizat 111 probe de apă din sistemele centralizate din mediul rural, şi 22 de probe de apă de la izvoare, foraje şi fântâni publice din mediul rural, se arată într-un comunicat de presă al Cancelariei Prefectului

Dintre acestea, majoritatea probelor au fost necorespunzătoare, prefectul judeţului solicitând explicaţii şi aplicarea de măsuri de remediere, acolo unde este cazul.

Dănilă Miloş a precizat că apa din sursele analizate este potabilă, numai probele prelevate au rezultat ca fiind necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic sau chimic, fără a fi afectată potabilitatea apei.

Referitor la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, Leonard Braun, din cadrul SC Aquacaraş SA, a prezentat stadiul investiţiilor în cadrul proiectului ,,Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin”, Axa Prioritară/OS: 3.2 POIM, precum şi stadiul investiţiilor în cadrul proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”. Prefectul Cristian Gâfu a sesizat neconcordanţe privind termenele de finalizare prezentate, dar şi nereguli în teren, sens în care a convocat reprezentanţii SC Aquacaraş SA la o întâlnire de lucru în cursul săptămânii viitoare, se mai arată în comunicat.

Mădălina DOMAN