0 2 minute 2 ani

S.C. APADIA V S.R.L., prin reprezentant Văcărescu Ionuţ, titular al proiectului „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE”, propus a fi amplasat în Caransebeș, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 104, jud. Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni-joi, între orele 08.00-15.00, şi vineri, între orele 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.