0 5 minute 1 an

Luni, 29 mai, la Școala Gimnazială „Gheorghe Frățilă” din Glimboca a avut loc lansarea volumului de poezie „Flori de stea”, autor Ana Ghiaur, motto-ul acesteia fiind „Când pe pământ se ofilește o floare, în cer moare o stea”. Apărută în 2020 la Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cartea conține 55 de poezii, cu o prefață semnată de scriitoarea timișoreană Ana Caia, coperta reprezentând tabloul „Visătoarea”, pictat de Romica Alexandrescu.

După primul volum de poezie, „Oglinda timpului”, apărut în 2014 la Editura Eurostampa din Timișoara, și volumul de proză „Bunicii”, ieșit de sub tiparul Editurii Carolin din Cluj-Napoca în 2017, autoarea surprinde cu „Flori de stea”, în care modalitățile de exprimare, tematica și asocierile de imagini au sporit în diversitate și profunzime. Trăirile ei nu mai depind doar de regnul mineral sau de cel biologic, în care floarea este și devine simbolul fertilității, al devenirii, ci și mesagerul continuității prin fruct și sămânță, ca purtătoare a întregii încărcături de rostuiri ale vieții, subliniind și rolul ei estetic, de înfrumusețare a tuturor etapelor viețuirii biologice, prin toate anotimpurile existenței noastre, cronometrate și pasagere.

Formele de relief ale planetei, munți, coline, șesuri, reprezintă doar fundalul din care poeta desprinde imagini sonore: izvoarele bolborosesc, pădurea dezleagă fuioare de ape, rostogolind sevele renăscute. Primăvara ocupă un loc predilect în poezia sa, asociind-o nu doar cu renașterea naturii, ci și a sufletului uman, care se adapă la izvorul iubirii divine. Poemul „Crucea zborului” asociază imaginea spațială cu simbolul răscumpărător al răstignirii Mântuitorului: „De pe pământ sau din cer/ Crucea zborului se vede/ Ca o răstignire”. Motivul florii străbate întregul volum: flori de stea, de diamant, de păpădie, de omăt, de mai, precizând că mirifica corolă a florilor e oglinda cerului: „Ochi de curcubeu/ Răsăriți din iubirea lui Dumnezeu”.

Dincolo de impresia de pasteluri, poeziile cuprinse între coperțile volumului se încarcă cu mesaje metafizice, filosofice, spirituale. Poeta se identifică cu „Un copac albastru/ Cu rădăcinile ascunse în soare”. Perenitatea percepției individuale se contopește cu cea istorică, în poemul „Printre ruine la Sarmiszegetusza”. Autoarea reușește să transfere centrul de greutate de pe propria trăire, pe cea colectivă. În plus, ea se identifică cu întreaga familie umană și cu destinul ei unic și nerepetabil.

Evenimentul de la Glimboca s-a desfăşurat într-o atmosferă de sărbătoare literară, în care s-au citit poezii din volum și s-au făcut comentarii. Au fost invitați de onoare primarul comunei Glimboca, Petru Novac Crîsnic, directorul școlii, prof. Marioara Țepiș, prof. Mihaela Stoichescu, Nicolae Mateia, Cristina Băilă, Florina Dinu. Din partea Şcolii Generale Nr. 3 din Oţelu Roșu au fost prezente directorul acesteia, Simona Gabriela Țâru, scriitoarea Ana Cristina Popescu, prof. Sofica Ciobanu și Carmen Dinu. De asemenea, au ţinut să fie alături de autoarea cărţii prof. Maria Barcan, Maria Lăzăroni, Ana Candoi, Ana Miskovschi, Lavinia Marodi, Tudor Popa, Erica Czangzinger, ca și Ana Lădariu și Maria Răchitovan, foste colege de școală cu Ana Ghiaur. Au mai fost prezenți 16 elevi din gimnaziu, care au primit drept cadou de ziua lor câte un volum. Au citit poezii, au comentat și au pus întrebări autoarei Alin Rădulescu, Matias Nagy, Sonia Stanciu, Dayra Suciu, Rareș Bunei, Alexandra Toma şi Ioan Gașpar. Evenimentul s-a încheiat cu o intervenție a autoarei, care a anunțat titlul următorului volum de poezie – „Când au albit copacii“, care va apărea în curând.

Bianca METEŞ