Caransebes .ro -Buget de austeritate pentru primarii Caransebes .ro -Buget de austeritate pentru primarii foto :Facebook.com

Buget de austeritate pentru primarii

6 Decembrie 2017

Guvernul a aprobat o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea în anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht).

Totodata, aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale în sistemul public, conform legii salarizarii unitare, a pensiilor si a celorlalte drepturi sociale, precum si implementarea reformelor prevazute în Programul de Guvernare 2017-2020, prin eficientizarea alocarii cheltuielilor publice, respectiv prin plafonarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile.

Masuri pentru autoritatile publice locale, cum ar fi:

Pentru asigurarea sumelor necesare functionarii sistemului de protectie a copilului si a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum si a caminelor publice pentru persoane varstnice, autoritatile administratiei publice locale pot aloca sume din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale în plus fata de nivelul standardelor de cost. Totodata, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza, în 2017, pentru acoperirea acestor cheltuieli, excedentul bugetului local.

- Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autoritatile administratiei publice locale pot utiliza excedentul din anii precedenti. Masura este necesara pentru asigurarea energiei termice pentru populatie, scoli, gradinite, spitale si alte institutii publice.

 

Asigurarea sustenabilitatii cheltuielilor publice 

La fel ca în anii precedenti, si în 2018, se vor aplica în continuare unele masuri de limitare a cheltuielilor publice.

-  Ordonanta de urgenta aprobata astazi include masuri în ce priveste restrictia de achizitii de autoturisme, mobilier, aparatura birotica, avand în vedere necesitatea de a  utiliza cat mai eficient  resursele  bugetare, precum si necesitatea alocarii fondurilor destinate investitiilor pentru derularea obiectivelor de investitii.

-  Potrivit actului normativ, în anul 2018, ordonatorii de credite ai institutiilor si autoritatilor publice au obligatia de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente întretinerii si functionarii institutiei. Sunt prevazute unele exceptii, de exemplu, masura nu se aplica pentru actiunile si activitatile specifice pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

Munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru se va compensa numai cu timp liber corespunzator.  Prin exceptie, pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, în zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia în vigoare în luna iunie 2017.

  Nivelul indemnizatiilor acordate veteranilor si vaduvelor de razboi, persoanelor persecutate din motive politice si etnice si altor categorii de persoane, precum si  a celor acordate membrilor unor academii sau urmasilor se mentine la nivelul acordat în luna decembrie 2017.

- O alta masura stabileste suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice, începand cu 1 ianuarie 2018, pana la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta dupa data de 1 ianuarie 2018, numai în conditiile încadrarii în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

- Se mentine procedura de plata esalonata, pe cinci ani, a sumelor prevazute în titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale obtinute de  personalul din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018. 

- Prorogarea pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, a termenelor prevazute la:

  • art. 361 (alin 3, lit. e si g) si art. 27 (alin 6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, potrivit carora se aloca 6 % din PIB pentru învatamant si 1% din PIB pentru cercetare.
  • art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
  • la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013
  • art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

 

Plafonarea punctului de amenda

Una din masurile incluse în ordonanta de urgenta aprobata astazi vizeaza stabilirea unei valori fixe a punctului-amenda contraventionala privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018,  se plafoneaza   punctul-amenda la suma de 145 lei, cat este în prezent, fara a se majora în functie de salariul minim brut pe economie garantat în plata. Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate. 

Prin ordonanta de urgenta aprobata de Executiv în sedinta de miercuri se modifica si completeaza unele acte normative, printre care: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014.

 

 

 

Etichetat cu
Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top