caransebes.ro -Guvernul a aprobat modificarea legislatiei privind asociatiile de proprietari caransebes.ro -Guvernul a aprobat modificarea legislatiei privind asociatiile de proprietari foto: caransebes.ro

Guvernul a aprobat modificarea legislatiei privind asociatiile de proprietari

31 Mai 2017

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

 Actul normativ preia reglementari promovate prin proiectul de lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, adoptat în sedinta Guvernului din 16 noiembrie 2016, dar clasat în conformitate cu prevederile Hotararii Biroului Permanent al Senatului din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constitutia Romaniei.

 Astfel, legea reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire atat la înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din cadrul condominiilor cu cel putin 3 unitati de proprietate imobiliara, cat si la administrarea, întretinerea si folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate în proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar avand o proprietate individuala si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna.

 Totodata, legea propune o noua abordare a gestiunii locuirii colective, fiind aplicabila tuturor imobilelor formate din teren cu una sau mai multe constructii, în care exista proprietati individuale reprezentate de locuinte si/sau spatii cu alta destinatie, dupa caz si cote-parti indivize de proprietate comuna. Astfel, condominiul este abordat în sensul larg al termenului, fie ca este cazul locuintelor situate în imobile colective, fie ca este vorba de locuinte individuale situate în curti comune sau alte forme de proprietati concret delimitate.

În acest context, sunt stabilite statutul condominiului, conditiile pentru folosinta, modificarea si întretinerea locuintei, normele de conduita în cadrul condominiului, sunt clarificate principiile de stabilire a cotelor de proprietate comuna asupra imobilului si a organizarii condominiului si sunt reglementate conditiile de înfiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari, precum si raporturile dintre administratia publica si asociatiile de proprietari.

 

Prevederile legii vizeaza:

•      eficientizarea administrarii locuintelor, fie ca sunt imobile colective tip bloc, locuinte situate în curti comune sau ansambluri rezidentiale;

•      o mai buna structura a organelor de conducere ale asociatiilor de proprietari;

•      clarificarea responsabilitatilor si incompatibilitatilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari;

•      instituirea regulamentului condominiului, în care sa se înscrie regulile de comportament si de folosire a proprietatii;

•      clarificarea si eficientizarea relatiei dintre autoritatile publice si asociatiile de proprietari.

 

Prin recunoasterea condominiului în sensul acestei legi, se va îmbunatati administrarea imobilelor în care se afla mai multe proprietati si, implicit, mai multi proprietari, iar acestia vor fi responsabilizati. De asemenea, se doreste întarirea ideii ca proprietatea (proprietari individuali de locuinte sau spatii cu alta destinatie aflati în condominiu) impune si obligatii, nu numai drepturi, obligatii legate mai ales de conservarea functionala a imobilului, de asigurarea unui standard ridicat al calitatii vietii si de reducerea consumului si asigurarea eficientei energetice.

 

Legea stabileste si principiile de organizare si functionare a condominiului, precum si regulamentul de functionare al acestuia. Proprietarii din condominiu trebuie sa încheie un acord scris cu privire la regulile si conditiile de folosinta a partilor comune ale imobilului si normele de conduita dintre proprietari, numit regulament al condominiului.

 De asemenea, legea:

•      introduce obligativitatea constituirii de catre asociatiile de proprietari a fondului de reparatii anual, precum si a fondului de rulment;

•      întareste cadrul normativ pentru angajarea de catre asociatiile de proprietari a persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, înfiintate potrivit prevederilor legale în vigoare;

•      detaliaza si clarifica atributiile administratorului, ale presedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relatii dintre acestia, precum si procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrarilor de reabilitare a imobilului si de limitare a consumului energetic;

•      introduce obligativitatea ca lucrarile de reabilitare pentru imobilele de locuinte avand mai multe tronsoane/scari sa se faca unitar, si nu pe segmente de cladire (în cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fatadei se poate face numai în mod unitar pe întreg condominiul, indiferent de  numarul asociatiilor de proprietari constituite pe scari sau tronsoane, în baza unei documentatii tehnice elaborate în conditiile legii, de catre arhitecti cu drept de semnatura si cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, regimul monumentelor istorice si al zonelor protejate, reabilitare termica pentru cresterea performantei energetice a cladirilor si reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei acestora pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor;

•      introduce dreptul de preemptiune la pret egal al autoritatilor administratiei publice locale asupra locuintelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contributie la cheltuielile asociatiei; aceste locuinte vor fi folosite ulterior numai ca locuinte sociale, proprietarii executati silit avand prioritate la repartizarea acestora, numai daca îndeplinesc conditiile stabilite pentru accesul la locuintele sociale;

•      detaliaza modalitatile si procedurile cu privire la furnizarea si contractarea serviciilor de utilitati publice în condominii (modalitatea de facturare în comun la nivel de asociatie de proprietari sau de facturare individuala la nivel de proprietar, conventiile de facturare individuala, contractele individuale de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice), precum si modalitatile si procedurile de contractare si facturare a serviciilor de utilitati publice în ansamblurile rezidentiale.

 

Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top