caransebes.ro -A fost modificata Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 caransebes.ro -A fost modificata Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 foto : fcbihor.ro

A fost modificata Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

19 Mai 2017

 Sportivii îsi vor putea desfasura activitatea în baza unui contract de activitate sportiva, în care va fi stipulata valoarea drepturilor banesti aferente activitatii sportive prestate de catre sportivul de performanta sau de catre alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportiva, respectiv modalitatile si termenele de plata.

Executivul a aprobat  o serie de masuri în ceea ce priveste organizarea si finantarea sportului de performanta, prin modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Modelul-cadru al contractului de activitate sportiva va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Tineretului si Sportului, ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si ministrului Muncii si Justitiei Sociale, cu posibilitatea completarii cu clauze specifice negociate de catre structura sportiva cu sportivul, conform normelor stabilite prin autoritatile publice locale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportiva se încadreaza în categoria veniturilor din activitati independente prevazute de Codul Fiscal. Introducerea contractului de activitate sportiva reprezinta una din modificarile aduse Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, prin ordonanta de urgenta aprobata în sedinta de astazi. Potrivit prevederilor actuale ale legii educatiei fizice si sportului, structurile sportive de drept public, organizate ca servicii în cadrul administratiei publice locale, nu pot încheia raporturi juridice specifice activitatii sportive cu sportivii de performanta si exista riscul blocarii activitatii sportive de performanta, prin înghetarea anului competitional 2017-2018, din imposibilitatea de finantare a activitatii sportive de catre administratia publica locala.

Astfel, modificarea Legii educatiei fizice si sportului vizeaza asigurarea unui cadru legal coerent si a conditiilor necesare demararii anului competitional 2017-2018 la nivel national si international. Noile reglementari vin în sprijinul activitatilor si structurilor sportive pe plan national, asigurand conditiile legale pentru finantarea activitatii sportive organizate la nivelul administratiei publice locale, în contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competitional.

Actul normativ creeaza cadrul legal necesar administratiei publice locale pentru acordarea sumelor de la bugetul local pentru:

- finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

- finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de identitate sportiva;

- finantarea programelor sportive organizate în raza unitatii administrativ-teritoriale de catre asociatiile judetene/municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive nationale corespondente;

- finantarea programelor sportive desfasurate în raza unitatii administrativ-teritoriale de catre federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, ori inspectoratele scolare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- finantarea programelor sportive derulate de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru înalta performanta sportiva;

- premierea, în conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

O alta noutate consta în stabilirea unui plafon maximal de 5% din bugetul aprobat pentru autoritatea publica locala care poate fi alocat cheltuielilor structurii sportive cu activitatea sportiva, ca ordonator de credite aflat în subordinea unitatii administrativ-teritoriale.  Totodata, potrivit noilor reglementari, autoritatile publice centrale au posibilitatea sa includa sume pentru finantarea activitatii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflat în subordinea sa.

Avand în vedere conditiile specifice de desfasurare a activitatilor sportive, o alta prevedere stabileste ca încheierea contractelor individuale se face în mod direct, prin acordul partilor.

Actul normativ aprobat instituie cadrul legal pentru stabilirea conditiilor, criteriilor, procedurii si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale.

 

 

Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top