Caransebes .ro -CNAIR face precizari cu privire la majorarea pretului la rovinieta Caransebes .ro -CNAIR face precizari cu privire la majorarea pretului la rovinieta

CNAIR face precizari cu privire la majorarea pretului la rovinieta

15 Ianuarie 2018

 Precizari privind actualizarea tarifelor la rovinieta.

 Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus în legislatia nationala prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. În conformitate cu prevederile art. 10a alin. (1) al Directivei, sumele în euro prevazute în anexa nr. II a Directivei, sunt revizuite la fiecare doi ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10a, alin. (2), Comisia publica tarifele revizuite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza datei publicarii.

„Articolul 10 a:

(1) Sumele în euro prevazute în anexa II si sumele în centi prevazute în tabelele 1 si 2 din anexa IIIb sunt revizuite la fiecare doi ani, începand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru a tine seama de modificarile la nivelul UE al indicelui armonizat al preturilor de consum, excluzand energia si produsele alimentare neprelucrate [astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat)].

Sumele se adapteaza automat, prin cresterea valorii de baza în euro sau centi cu modificarea procentuala a indicelui respectiv. Sumele rezultate se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata în unitati euro în privinta anexei II, se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata în zecimi de cent în privinta tabelului 1 din anexa IIIb si se rotunjesc pana la valoarea cea mai apropiata în sutimi de cent în privinta tabelului 2 din anexa IIIb.

(2) Comisia publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sumele adaptate prevazute la alineatul (1), iar aceste sume adaptate intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza datei publicarii.”

Asa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicarii Comunicarii din 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat începand cu data de 01 martie 2014. Modificarile constau în majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici pana în prezent si recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate. La ora actuala, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, exista riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva Romaniei. În acest context a fost realizata modificarea si completarea anexei nr. 1 la OG nr. 15/2002, prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare, fiind astfel respectate prevederile Directivei atat în privinta nivelului tarifelor cat si în ceea ce priveste proportia dintre acestea, pentru vehiculele de transport cu masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Proiectul de act normativ creeaza cadrul legal de aplicare a tarifelor de utilizare prevazute de Directiva, asa cum a fost actualizata prin Comunicarea Comisiei Europene, publicata în JOUE în data de 18.2.2014. În concluzie, tariful zilnic de 12 euro este fix si unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei. În ceea ce priveste nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul sa fie minim asupra operatorilor de transport, astfel ca tariful anual pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 12 tone si mai mult de 4 axe, a ramas la nivelul de 1.210 euro. Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major fata de celelalte tarife, motivat de faptul ca tariful zilnic trebuie sa reprezinte, conform Directivei, o proportie de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat ca tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro. De asemenea, a fost mentinut la aceeasi valoare (720 euro) si tariful anual pentru categoria E de vehicule. Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mica decat  valoarea minima rezultata din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel ca s-a calculat o valoare arbitrara ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) si categoria E (720 euro), rezultand valoarea de 660 euro.Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G si H, nu au fost modificate, nefacand obiectul de aplicare al Directivei. Din calculele CNAIR S.A., raportate la volumul de roviniete achizitionate în anul 2017, rezulta ca impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.

Informații suplimentare:

 

Analiza modificarii tarifului de utilizare a retelei de drumuri naționale din România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip vehicul

Durata de utilizare a rețelei de drumuri

Tarif actual

Tarif propus

Proportie tarife [%]

 

 

 

 

 

 

tarif/tarif anual, cf. Directiva

tarif propus/

tarif anual

tarif propus/

tarif actual

A

Autoturisme

7 zile

3.0

Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii

 

 

30 zile

7.0

 

 

 

 

 

 

90 zile

13.0

 

 

 

 

 

 

12 luni

28.0

 

 

 

 

B

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

7 zile

6.0

Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii

 

 

30 zile

16.0

 

 

 

 

 

 

90 zile

36.0

 

 

 

 

 

 

12 luni

96.0

 

 

 

 

C

vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

1 zi

4.0

12.0

2%

2.0%

200.0%

 

 

7 zile

16.0

30.0

5%

0.0%

-100.0%

 

 

30 zile

32.0

60.0

10%

0.0%

-100.0%

 

 

90 zile

92.0

171.0

 

28.5%

85.9%

 

 

12 luni

320.0

600.0

 

100.0%

87.5%

D

vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

1 zi

7.0

12.0

2%

1.8%

71.4%

 

 

7 zile

28.0

33.0

5%

0.0%

-100.0%

 

 

30 zile

56.0

66.0

10%

0.0%

-100.0%

 

 

90 zile

160.0

188.0

 

28.5%

17.5%

 

 

12 luni

560.0

660.0

 

100.0%

17.9%

E

vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

9.0

12.0

2%

1.7%

33.3%

 

 

7 zile

32.0

36.0

5%

0.0%

-100.0%

 

 

30 zile

72.0

72.0

10%

0.0%

-100.0%

 

 

90 zile

206.0

206.0

 

28.6%

0.0%

 

 

12 luni

720.0

720.0

 

100.0%

0.0%

F

vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

11.0

12.0

2%

1.0%

9.1%

 

 

7 zile

55.0

60.0

5%

0.0%

-100.0%

 

 

30 zile

121.0

121.0

10%

0.0%

-100.0%

 

 

90 zile

345.0

345.0

 

28.5%

0.0%

 

 

12 luni

1,210.0

1,210.0

 

100.0%

0.0%

G

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

4.0

Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii

 

 

7 zile

20.0

 

 

 

 

 

 

30 zile

52.0

 

 

 

 

 

 

90 zile

120.0

 

 

 

 

 

 

12 luni

320.0

 

 

 

 

H

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7.0

Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii

 

 

7 zile

35.0

 

 

 

 

 

 

30 zile

91.0

 

 

 

 

 

 

90 zile

210.0

 

 

 

 

 

 

12 luni

560.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

Etichetat cu
Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top