Caransebes .ro -Statutul inspectorului de munca adoptat de Guvern Caransebes .ro -Statutul inspectorului de munca adoptat de Guvern

Statutul inspectorului de munca adoptat de Guvern

29 Noiembrie 2017

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind statutul inspectorului de munca, care reglementeaza drepturile, îndatoririle specifice si incompatibilitatile functionarilor publici numiti în functia publica de inspector de munca.

Inspectorul de munca exercita prerogativele functiei în scopul verificarii respectarii de catre angajatori a prevederilor legale în domeniul relatiilor de munca, al securitatii si sanatatii în munca si al supravegherii pietei si în scopul luarii masurilor prevazute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si restrictionarea introducerii pe piata a produselor neconforme.

Salarizarea inspectorului de munca se face potrivit Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Inspectorul de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca are dreptul de a efectua activitati de control, de a întocmi acte de control si de a constata si aplica sanctiuni contraventionale, astfel:

  • pe tot teritorul tarii, indiferent de locul de munca în care îsi desfasoara activitatea în mod curent, în baza deciziei emise de inspectorul general de stat;
  • pe teritoriul judetului în a carui raza teritoriala se afla sediul inspectoratului teritorial de munca în cadrul caruia îsi desfasoara activitatea în mod curent.

Inspectorii de munca desfasoara atat activitati de control inopinate, tematice si de fond, cat si activitati de control organizate conform Programului cadru de actiuni al Inspectiei Muncii, respectiv programului propriu de actiuni al inspectoratului teritoral de munca.

Inspectorul de munca, purtand asupra sa legitimatia si insigna, are dreptul sa aiba acces liber, permanent si fara înstiintare prealabila în sediul oricarui angajator si în orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice, constituite conform prevederilor legale.

Inspectorul de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, în cazurile în care actele si faptele îndeplinite în timpul exercitarii atributiilor de serviciu, în limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.

Inspectorul de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei prin decontarea cheltuielilor determinate de daunele materiale suferite în timpul si/sau din cauza exercitarii atributiilor de serviciu, în limitele si cu respectarea prevederilor legale. 

Functiei publice de inspector de munca i se aplica regimul incompatibilitatilor si conflictului de interese reglementat prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inspectorul de munca beneficiaza de stabilitate în functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si orice influenta neprevazuta din afara, de natura sa-i influenteze libertatea de executie, apreciere si decizie si care îl poate îngradi sau împiedica în realizarea activitatii de control.

 

Etichetat cu
Yam Yam
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top