caransebes .ro - Afla cum poti sa o practici legal caransebes .ro - Afla cum poti sa o practici legal

Pasionat de vanatoare? Afla cum poti sa o practici legal

6 Noiembrie 2017

Politia Romana a anuntat ca desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor de braconaj.

Daca esti pasionat de vanatoare, trebuie sa stii si prevederile legale.

Conservarea si protectia fondului cinegetic este reglementata prin Legea nr. 407/2006 privind vanatoarea si protectia fondului cinegetic.

Conform legii, fondul cinegetic reprezinta o bogatie naturala de interes national, proprietate a statului, a carei administrare si gospodarire se face în conditiile mentinerii echilibrului ecologic si în scopul satisfacerii unei cerinte sociale.

Pentru conservarea biodiversitatii, faunei salbatice, animalele de interes vanatoresc se vaneaza numai în limita cotei de recolta aprobata si ale reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii, în conformitate cu prevederile legii.

Politistii specializati în arme, explozivi si substante periculoase, în colaborare cu celelalte institutii abilitate în domeniu, desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor de braconaj.

Conform  legii, vanatoarea se exercita numai de catre vanatori, daca poseda permis de vanatoare eliberat în Romania, poseda autorizatie individuala de vanatoare, eliberata pe numele sau de gestionar, sau este înscris nominal de organizator în autorizatiile colective de vanatoare, poseda permis de arma pentru folosirea armelor de vanatoare, daca practica vanatoarea cu arma si poseda talon de asigurare pentru accidente si raspundere civila, în legatura cu activitatea sa de vanator.

De asemenea, vanatoarea se poate exercita si de vanatori cetateni straini care au permis ori licenta valabila în tara emitenta si daca îndeplinesc si celelalte conditii prevazute de lege.

Permisele de vanatoare pot fi permanente si temporare. Cele permanente se tiparesc si se înseriaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare, eliberandu-se prin asociatiile de vanatoare în limita locurilor vacante cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta în Romania.

Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetatenilor straini si apatrizilor cu domiciliul în strainatate care în tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti în Romania pentru actiuni de vanatoare.

Reguli de prevenire a accidentelor în timpul practicarii vanatorii si obligatii ale organizatorilor si ale vanatorilor:

     -  arma de vanatoare se foloseste pe fondurile de vanatoare numai pentru recoltarea vanatului si combaterea daunatorilor vanatului.

    - în afara fondurilor de vanatoare arma de vanatoare se transporta descarcata si introdusa în toc. Munitia trebuie sa fie corespunzatoare tipului si calibrului armei utilizate categoriei speciei de vanat care trebuie recoltat. Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.

    - la vanatoare se vor folosi numai armele care sunt în stare de functionare.

    - se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vanatului ranit.

    - se interzice lovirea armei de arbori, stanci sau alte obiecte dure. În timpul odihnei, arma va fi descarcata si asezata numai în locuri care ofera o buna stabilitate.

    - se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar daca aceasta este descarcata.

 

Organizatorii actiunilor de vanatoare au urmatoarele obligatii:

 

 1. sa aiba asupra lor autorizatia de vanatoare colectiva tip A sau, dupa caz, tip B, completata corect;
 2. sa verifice la toti vanatorii participanti permisul de arma, permisul de vanatoare sau ordinul de serviciu, armamentul, munitia si asigurarea obligatorie împotriva accidentelor;
 3. sa efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor;
 4. sa prezinte vanatorilor principalele reguli de practicare a vanatorii, speciile de vanat în care se poate trage, numarul de exemplare permis a se vana si altele asemenea;
 5. sa informeze si sa instruiasca vanatorii asupra semnalelor sonore - de începere si de încetare a goanei utilizate în timpul vanatorii;
 6. sa informeze vanatorii si gonasii asupra pericolelor care pot fi întalnite pe terenul de vanatoare - zone abrupte, stancarii, grohotisuri, ape curgatoare, canale, mlastini, arbori aninati, zone de formare a avalanselor;
 7. sa interzica exercitarea vanatorii de catre persoanele aflate în stare de ebrietate, precum si consumul de alcool în timpul vanatorii;
 8. sa stabileasca amplasarea vanatorilor în stand si sa informeze fiecare vanator asupra pozitiei ocupate de vecini si, în functie de situatie, asupra pozitiei vanatorilor amplasati pe flancuri;
 9. sa stabileasca directiile si unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul, precum si interdictiile de tragere în functie de amplasarea vanatorilor în standuri;
 10. sa stabileasca componenta echipelor de gonasi si conducatorii acestora, în functie de tipul de vanat, si sa îi instruiasca asupra modului de desfasurare a fiecarei goane, pentru vanatorile colective la goana;
 11. sa interzica folosirea altor caini, în afara celor din rasele admise la vanatoare;
 12. sa anunte prin semnale sonore începerea si încetarea goanei, precum si a tirului;
 13. sa conduca vanatorii în fondul de vanatoare numai daca poseda asigurare împotriva accidentelor de vanatoare si daca autorizatia, permisul de vanatoare, legitimatia de membru al unei organizatii vanatoresti, permisul de arma si armamentul îndeplinesc conditiile legale;
 14. sa crotalieze si sa înscrie în autorizatia de vanatoare individuala vanatul împuscat si numarul crotaliei, imediat dupa ce acesta a fost recuperat, înainte de a parasi fondul de vanatoare;
 15. sa excluda vanatorii care nu respecta regulile privind organizarea si practicarea vanatorii în timpul în care se afla în fondul de vanatoare;
 16. sa constituie echipe pentru urmarirea vanatului mare ranit;
 17. sa organizeze si sa supravegheze transportul vanatului mare împuscat pana la mijlocul de transport.

  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 295 din 28 iunie 2004 republicata, privind regimul armelor si al munitiilor, sunt interzise procurarea, detinerea, portul, utilizarea, testarea, evaluarea, importul, exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor:

    a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser;

    b)sisteme de ochire pe timp de noapte;

    c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi.

 

Conform ultimelor modificari ale legii susmentionate, valabilitatea permisului de arma este de 5 ani, termen care se calculeaza de la data eliberarii sau, dupa caz, de la data ultimei prelungiri, exceptand perioada de suspendare.

În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma, titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis, precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani, daca titularul îndeplineste conditiile prevazute de lege si prezinta dovada efectuarii unei sedinte de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu exceptia posesorilor de arme de vanatoare. Începand cu 6 luni înainte de expirarea valabilitatii permisului de arma este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de arma, dar nu mai tarziu de 30 de zile înainte de data expirarii valabilitatii permisului de arma

     

Dreptul de port si folosire a armelor de vanatoare.

Dreptul de a purta si folosi armele de vanatoare se acorda, în conditiile prezentei legi, persoanelor care detin permis de vanatoare eliberat de autoritatile romane.

Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditii de securitate, astfel încat sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

 

Transportul armelor de vanatoare, pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vanatoarea potrivit legii se face în urmatoarele conditii:

 1. a) armele trebuie tinute în toc sau husa, asigurate si neîncarcate cu munitie;
 2. b) sa nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier, sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmanata, sub nicio forma, altor persoane, cu exceptia armurierilor, intermediarilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol, în conditiile în care poarta arma asupra sa.

 

Portul armelor de vanatoare în locul destinat vanatorii se face în urmatoarele conditii:

 1. a) arma poate fi încarcata, cu conditia ca, dupa încarcare, sa fie asigurata si purtata astfel încat sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente; (...)
 2. c) arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care o detine în mod legal si sa nu fie înmanata sub nicio forma altor persoane, cu exceptia vanatorilor.

  

Uzul de arma de vanatoare

 Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vanatului pentru care a fost autorizat, precum si pentru antrenament în poligoanele autorizate în conditiile legii.

 Prin exceptie de cele de mai sus, armele de vanatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare, stare de necesitate ori caz fortuit, în conditiile legii.

 În cazul armelor de vanatoare semiautomate este interzisa schimbarea sau modificarea încarcatorului sau camerei cartusului, astfel încat sa permita transformarea în arme ale caror încarcator si camera pot tine mai mult de 3 cartuse.

 Înstrainarea temporara a armelor de vanatoare

 Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum si munitia aferenta, în limitele prevazute de lege, în vederea utilizarii la vanatoare.  Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie.

 

Infractiuni la Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic

 

ART. 42 

    (1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, urmatoarele fapte:

 1. a) vanatoarea practicata de persoane care nu poseda permis de vanatoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32;
 2. b) vanatoarea fara respectarea conditiilor înscrise în autorizatia de vanatoare;
 3. c) tentativa de a practica sau practicarea vanatorii fara a fi înscris în autorizatia de vanatoare individuala sau colectiva eliberata în conditiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;
 4. d) practicarea vanatorii cu laturi, ogari sau metisi de ogari;
 5. e) emiterea de autorizatii de vanatoare prin care se depasesc cotele de recolta si cifrele de interventie aprobate pentru fiecare gestionar;
 6. f) vanarea speciilor de vanat strict protejate în alte conditii decat cele legale;
 7. g) vanatoarea în Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie stricta sau în zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate, altfel decat în conditiile art. 39^1;
 8. h) vanatoarea în perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, altfel decat în conditiile art. 34;
 9. i) vanatoarea pasarilor migratoare de apa în ariile de protectie speciala avifaunistica în care vanatoarea este interzisa si a speciilor care fac obiectul protectiei în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vanatoare, din planurile de management ale ariilor protejate;
 10. j) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic apartinand altui gestionar, fara acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neînchisa în toc si în afara cailor de comunicatie;
 11. k) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
 12. l) vanarea în afara perioadelor legale de vanatoare la specia respectiva, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa nr. 2;
 13. m) vanatoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin utilizarea lor în timpul deplasarii, precum si prin fixarea vanatului în vederea tragerii prin metoda la panda si vanatoarea prin folosirea dispozitivelor prevazute la art. 39 alin. (1) a - d;
 14. n) vanarea mamiferelor si pasarilor cu mijloace neautorizate;
 15. o) utilizarea, indiferent de scop, a substantelor chimice care provoaca intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de fauna cinegetica;
 16. p) vanarea ursilor la nada sau la barlog;
 17. q) accesul în fondurile cinegetice sau practicarea vanatorii cu capcane neautorizate, pasari de prada si arcuri;
 18. r) accesul în fondurile cinegetice sau vanatoarea cu arbalete, arme la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori cu alte arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare în Romania;
 19. s) practicarea vanatorii cu arma altfel decat tinuta în mana.

 

   (2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, daca au fost savarsite:

 1. a) de o persoana cu atributii de serviciu în domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;
 2. b) recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica strict protejate de pe suprafetele din intravilan, din zona strict protejata si din zona-tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», altfel decat în conditiile derogarilor stabilite conform legii;
 3. c) vanatoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vanatoarea este permisa în acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii.

 

    ART. 43  

    (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) si z).

    (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda nerespectarea prevederilor art. 39 lit. s).

    ART. 43^1

    Faptele prevazute la art. 42 se cerceteaza, se judeca si se sanctioneaza în regim de urgenta, prin exceptie de la prevederile art. 293 din Codul de procedura penala, în conformitate cu prevederile speciale prevazute în acesta.

 

    ART. 44 

    Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda:

 1. a) scoaterea din tara a trofeelor de vanat cu valoare de patrimoniu national, fara respectarea reglementarilor emise de administrator;
 2. b) vanarea speciilor de vanat cuprinse în anexa nr. 2 în alte conditii decat cele ale derogarilor;
 3. c) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
 4. d) transportul vanatului dobandit în conditiile art. 42 sau gasit împuscat ori transat în teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii;
 5. e) eliberarea, însusirea si folosirea permiselor de vanatoare în alte conditii decat cele prevazute la art. 27-29 si 31;
 6. f) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan si în ariile naturale protejate sau în portiunile din acestea în care vanatoarea este interzisa, fara aprobarea administratorilor acestora;
 7. g) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfasurarii activitatilor de vanatoare în conditiile art. 4 alin. (2);
 8. h) vanatoarea practicata fara polita de asigurare pentru accidente si raspundere civila în legatura cu calitatea de vanator.

    ART. 45 

    Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protectie stricta, a zonelor de protectie integrala si a zonelor tampon, de catre administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

 

    ART. 45^1

    Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face de catre organele de urmarire penala cu atributii în acest sens, de jandarmi, de personalul salariat cu atributii în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic national si al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum si de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare.

    ART. 46

    (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.

    (2) Trofeele de vanat si vanatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 42-44 se confisca.

    (3) Bunurile prevazute la alin. (1) si (2) se retin de catre agentul constatator si se predau organelor de urmarire penala.

    ART. 47

    Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 42 si 43 se retrage si se anuleaza, în conditiile legii.

 

Etichetat cu
Yam Yam
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
Top