Transport
caransebes.ro -Sprijin financiar acordat producatorilor din sectorul fructelor si legumelor caransebes.ro -Sprijin financiar acordat producatorilor din sectorul fructelor si legumelor

Sprijin financiar acordat producatorilor din sectorul fructelor si legumelor

5 Octombrie 2017
Yam Yam

Executivul a aprobat, Hotararea privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor.

Actul normativ creeaza cadrul legal pentru acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor, care se asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), urmare a modificarii legislatiei UE în sectorul fructelor si legumelor. De asemenea, se reglementeaza si atributiile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si atributiile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Prin acordarea acestui ajutor financiar se continua procesul de consolidare a formelor asociative în sectorul fructelor si legumelor, avand în vedere stimularea functionarii organizatiilor de producatori. Continuarea acordarii sprijinului financiar comunitar aferent programelor operationale implementate de organizatiile de producatori asigura obtinerea de productii continue si constante, în directa legatura cu exigentele marilor lanturi de magazine, precum si obtinerea unui disponibil de fructe si legume pentru export.

Pentru a beneficia de ajutor financiar, beneficiarii trebuie sa depuna si sa aiba aprobat un program operational. Programele operationale au o durata minima de 3 ani si maxima de 5 ani.

Ajutorul financiar din partea UE va fi egal cu valoarea contributiilor financiare ale membrilor sau ale organizatiei de producatori platite efectiv, dar limitat la 50% din valoarea reala a cheltuielilor suportate de organizatia de producatori, conform programului operational aprobat.

Sprijinul financiar comunitar este limitat la 4,1% din valoarea productiei comercializate (VPC) a fiecarei organizatii de producatori, pragul putand fi majorat în functie de anumite criterii. Procentul de 4,1% din VPC poate fi majorat la 4,6% din VPC în cazul organizatiilor de producatori si la 4,7% din VPC în cazul altor forme asociative pentru comercializare, cu conditia ca suma ce depaseste 4,1% din VPC sa fie destinata masurilor de prevenire si gestionare a crizelor.

Organizatiile de producatori recunoscute pana la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari îsi pastreaza recunoasterea si pot beneficia de prevederile acesteia, cu conditia respectarii obligatiilor asumate la data recunoasterii.

Organizatiile de producatori care au un program operational aprobat înainte de data intrarii în vigoare a prezentei hotarari solicita în scris la centrele judetene ale APIA, pana la data de 1 noiembrie 2017, dupa caz continuarea/ modificarea/ înlocuirea programului operational pentru a beneficia de prevederile hotararii.

Prevederile se aplica inclusiv programelor operationale depuse spre aprobare pentru care nu a fost finalizata procedura de aprobare pana la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari.

Prin acordarea sprijinului financiar se urmareste cresterea cantitativa si calitativa a produselor din sectorul fructe si legume si cresterea nivelului de valorificare a productiei, care împreuna pot asigura stabilizarea nivelului preturilor produselor pe piata; asigurarea materiei prime pentru unitatile de procesare; echilibrarea balantei comerciale prin stimularea ofertei de legume-fructe din productia autohtona.

Totodata, act normativ prevede adoptarea de norme pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotarari, care se aproba prin ordin al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori în sectorul fructe si legume, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Etichetat cu
Hala lugoj
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top