caransebes.ro -Si tu poti deveni politist caransebes.ro -Si tu poti deveni politist

Si tu poti deveni politist. Vezi lista posturilor si conditiile pentru admiterea in acest an

23 Aprilie 2017

Cei care îsi doresc o cariera în Politia Romana se pot înscrie în institutiile de învatamant ale Ministerului Afacerilor Interne.

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de politist se pot înscrie pe unul dintre urmatoarele locuri:

 Academia de Politie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucuresti:

-          Facultatea de Politie – 290 de locuri la frecventa, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari si 4 pentru alte minoritati, precum si 50 la frecventa redusa (pentru agentii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);

-          Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecventa;

  Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina – 554 de locuri  (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minoritati);

  Scoala de Agenti de  politie „Septimiu Muresan” Cluj–Napoca – 150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minoritati);

 

Locurile la institutiile de învatamant care formeaza personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei si barbati. Recrutarea candidatilor pentru admiterea la institutiile de învatamant ale M.A.I. se realizeaza de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

 Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti, precum si în scolile de politie, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul în Romania;

b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;

c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d) sa fie apte din punct de vedere medical, fizic si psihic;

e) sa aiba varsta de minim 18 ani împliniti, iar în cazul candidatilor la concursurile de admitere în institutiile de învatamant ale M.A.I, sa îi împlineasca în cursul anului în care participa la concurs;

f) sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica în ultimii 7 ani;

j) nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

k) sa aiba înaltimea de minim 1,70 m barbatii si 1,65 femeile;

l) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, în tinuta de vara. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;

m) sa fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel putin 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de învatamant de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învatamant;

o) sa aiba varsta de pana la 27 de ani, împliniti în anul participarii la concursul de admitere, pentru candidatii pe locurile destinate formarii initiale a personalului militar (candidatii pentru locurile M.A.I la institutii de învatamant superior si la unitatile de învatamant postliceal al M.Ap.N;

Cererile de înscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi pana la data de 26 mai a.c., iar cele pentru admiterea la scolile de politie, pana la data de 21 iulie a.c..

Toate detaliile cu privire la înscriere si la desfasurarea examenelor se pot obtine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judetene de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, de la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Politiei Romane: www.politiaromana.ro  - Cariera - Admitere 2017.

 

 

Hala lugoj

Articole înrudite

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Top