0 6 minute 1 an

A vorbi despre Unire într-o perioadă când dezbinarea mușcă visceral din poporul român este o datorie de onoare pentru cinstirea memoriei înaintașilor noștri.

Ziua care ne-a unit, 24 Ianuarie 1859, rămâne în istorie primul pas către Marea Unire din decembrie 1918, dar mai ales simbolul unei inimi care bate românește de 164 de ani, indiferent de încercările istorice prin care a trecut.

Ziua care ne-a unit este cea pe care ar trebui s-o retrăim în fiecare clipă din cele ce vor urma pentru noi toți, românii de oriunde ne-am afla.

Revendicați-vă, înainte de orice, dreptul la recunoștință, la respect și la stimă de sine și poate atunci, în afara oricărei ignorante evaluări a timpurilor actuale, putem să ne asumăm dreptul la conștientizarea faptului că doar uniți putem ridica România la înălțimea idealurilor străbunilor noștri, știuți și neștiuți.

Ziua care ne-a unit este acum reperul prezentului ce înseamnă datoria de a o înscrie în calendarul sufletelor noastre cu roșul purpuriu al sângelui vărsat, de eroii acestui neam, botezat în lacrimile credinței și binecuvântării divine.

Ziua care ne-a unit are conotații istorice și emoționale deosebite, deoarece pe 24 Ianuarie 1859 a avut loc actul politic ce stă la baza României Moderne prin Unirea Ţării Româneşti cu Moldova la jumătatea secolului al XIX-lea.

Dacă puterea se uneşte cu dreptatea, ce poate fi mai presus de această Unire?

Unirea Principatelor este unul dintre evenimentele de referință în istoria României și este legată de numele lui Alexandru Ioan Cuza, care a fost ales în Moldova la 5 ianuarie și în Țara Românească la 24 ianuarie 1859.

Demersurile pentru înfăptuirea unirii începuseră încă din anul 1848, când domnitorul Moldovei – Mihail Sturdza și domnitorul Țării Românești – Gheorghe Bibescu au creat o punte culturală și economică între cele două Principate, rezultatul politicii lor interne fiind uniunea vamală dintre cele două.

Sfârșitul Războiului Crimeii a creat un context european favorabil pentru evenimentul ce se pregătea în Principatele Române. Datorită semnării Tratatului de la Paris, românii au obținut ajutorul britanicilor și pe cel al francezilor. Tot acum era momentul câștigării independenței față de Imperiul Țarist și cel Otoman.

În cei 7 ani de domnie, Alexandru Ioan Cuza a pus bazele României moderne.

A fost creat primul Guvern sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Au fost concepute Codul Civil și Codul Penal, inspirate de cele ale Franței.

S-a dat Legea învățământului primar obligatoriu.

S-au înființat și primele Universități din țară, cea de la Iași, în anul 1860, ce azi îi poartă numele, și Universitatea București în 1864. Alături de Kogălniceanu vor fi inițiate o serie de reforme: electorală, agrară, a justiției, a învățământului și secularizarea averilor mănăstirești.

La 5 octombrie 1864 va fi înființată și Școala Națională de Arte Frumoase de la București, condusă de pictorul Theodor Aman.

Sub domnia lui Cuza va fi construită prima linie ferată pe ruta București – Filaret – Giurgiu. Linia avea 70 de kilometri și a fost inaugurată la 19/31 octombrie 1869 de către regele Carol I.

Punând bazele României moderne, Unirea din anul de graţie 1859 a însemnat o etapă esenţială pe drumul unităţii naţionale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în anul 1918.

Astăzi, facem o reverență memoriei acestor înaintași, continuând să luptăm pentru realizarea unui ideal asumat:

O Românie mai bună, sănătoasă și bogată. Împreună și fiecare în parte, dacă facem un exercițiu de asumare și patriotism, vom lăsa generațiilor viitoare țara pentru care s-au jertfit înaintașii noștri și pe care noi avem datoria de a o sluji cu iubire și devotament.

Astăzi, PNL este singurul partid istoric aflat în preferințele voastre de vot, care a contribuit la scrierea istoriei moderne a patriei, iar această țară suntem noi toți, de la copilul din leagăn până la seniorul plin de înțelepciune, de la inimă la inimă o familie care poartă un singur nume – ROMÂNIA!

Vă mulțumim pentru eforturile zilnice pe care le faceți, pentru toleranță și încredere, și nu uitați: Dragostea nu oboseşte niciodată!

Ziua care ne-a unit este prima Rugăciune spusă într-un singur glas și într-o singură limbă pentru o Românie mai bună!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

PNL Caraş-Severin